Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Obowiązkowy test PCR i plan wykonywania testów

Jako pracodawca zatrudniający pracowników przyjeżdżających z zagranicy masz obowiązek dopilnować, żeby pracownicy wykonali test PCR na obecność COVID-19 po przyjeździe do Danii. Musisz również opracować pisemny plan wykonywania testów PCR.

Pracownicy przyjeżdżający z zagranicy mają obowiązek wykonać test na COVID-19 po wjeździe do Danii.

Obowiązuje test typu PCR, który należy wykonać nie wcześniej niż 48 godzin i nie później niż 120 godzin po wykonaniu testu, który umożliwił wjazd do Danii. Jako pracodawca zatrudniający pracowników przyjeżdżających z zagranicy masz obowiązek dopilnować, żeby pracownicy wykonali test PCR w odpowiednim terminie po przyjeździe do Danii. 

Jako pracodawca musisz również opracować pisemny plan wykonywania testów PCR przez pracowników przyjeżdżających z zagranicy.

Obowiązek wykonania testu po przyjeździe do Danii dotyczy również pracodawców, którzy sami także są pracownikami przyjeżdżającymi z zagranicy, jak również niezatrudniających pracowników osób samozatrudnionych, które same są pracownikami przyjeżdżającymi z zagranicy.

Duński Urząd Inspekcji Pracy kontroluje, czy jako pracodawca przestrzegasz przepisów w zakresie:

 • dopilnowania, że Twoi pracownicy wykonują testy PCR po przyjeździe do Danii
 • opracowania pisemnego planu wykonywania testów PCR.

Istnieje kilka wyjątków od wymogu wykonania testu PCR. Zwolnione z tego obowiązku są między innymi:

 • osoby, które mają miejsce stałego zamieszkania w Danii
 • osoby, które mają miejsce stałego zamieszkania w obszarze przygranicznym
 • osoby, które przedstawią pozytywny wynik testu na COVID-19 wykonanego nie wcześniej niż 12 miesięcy i nie później niż 14 dni przed przyjazdem
 • osoby, które zostały w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 i które:
  • mają miejsce stałego zamieszkania w państwie UE lub strefie Schengen, w państwie OECD lub w państwie, które w momencie przyjazdu do Danii było wymienione w Załączniku 1, lub które udokumentują fakt zaszczepienia za pomocą cyfrowego unijnego certyfikatu COVID, oraz
  • które w okresie 10 dni przed przyjazdem nie przebywały w kraju lub regionie oznaczonym jako strefa czerwona.
  • obywatele Danii, którzy zostali w pełni zaszczepieni przeciwko COVID-19 i którzy w okresie 10 dni przed przyjazdem nie przebywali w kraju lub regionie oznaczonym jako strefa czerwona.

UWAGA! Za w pełni zaszczepione uznaje się osoby, które otrzymały pełen cykl szczepień, a od przyjęcia drugiej dawki szczepionki upłynęło 14 dni. W przypadku szczepionki jednodawkowej za w pełni zaszczepione uznaje się osoby, w przypadku których upłynęło 14 dni od przyjęcia tej szczepionki. Ponadto cykl szczepienia musi zostać przeprowadzony w ciągu ostatnich 8 miesięcy. Obowiązuje również warunek, że szczepionka musi być zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków (EMA).

Więcej informacji o krajach wymienionych w Załączniku 1

Więcej informacji o zwolnieniu z obowiązkowego testu PCR w § 3 Rozporządzenia

Sprawdź, które kraje i regiony zostały oznaczone jako strefa czerwona w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia

Pamiętaj, że obowiązują również przepisy dotyczące testów i kwarantanny po przyjeździe do Danii określone w Rozporządzeniu Duńskiego Ministerstwa Zdrowia w sprawie obowiązkowych testów i kwarantanny po przyjeździe do Danii w ramach walki z COVID-19. Więcej informacji o przepisach Ministerstwa Zdrowia znajdziesz na stronie coronasmitte.dk.

Gdzie wykonać test PCR

Wszyscy obywatele (w tym również obcokrajowcy) mogą wykonać bezpłatny test PCR w punktach pobrań TestCenter Danmark. Punkty pobrań TestCenter Danmark są zlokalizowane we wszystkich pięciu regionach Danii. 

Procedura rejestracji na test PCR na obecność COVID-19 zależy jednak od tego, czy przyjeżdżający z zagranicy pracownik posiada duński numer identyfikacyjny CPR, czy też nie.

Osoby POSIADAJĄCE numer CPR oraz identyfikator NemID

Osoby posiadające numer CPR oraz identyfikator NemID mogą zapisać się na test na stronie coronaprover.dk. W instrukcji poniżej znajdziesz Informacje o tym, w jaki sposób badana osoba otrzymuje zaświadczenie o wynikach testu.

Testy PCR dla osób POSIADAJĄCYCH numer CPR oraz identyfikator NemID

Osoby NIEPOSIADAJĄCE numeru CPR ani identyfikatora NemID

Osoby, które nie posiadają numeru CPR ani identyfikatora NemID, muszą najpierw utworzyć profil w serwisie covidresults.dk. Dzięki temu będą mogły później pobrać lub wydrukować zaświadczenie o wynikach testu.

Należy pamiętać, że pracodawcy NIE WOLNO tworzyć profilu w imieniu pracownika.

Po utworzeniu profilu pracownik może stawić się w wybranym punkcie pobrań TestCenter Danmark lub w mobilnym punkcie pobrań bez konieczności uprzedniej rejestracji i wykonać tam test. Na miejscu pracownik musi okazać kod kreskowy ze strony covidresults.dk.

Całą instrukcję w sprawie wykonywania testów PCR przez osoby nieposiadające numeru CPR znajdziesz tutaj:

Test PCR dla osób NIEPOSIADAJĄCYCH numeru CPR i identyfikatora NemID

Lista punktów pobrań COVID-19

Punkty pobrań COVID-19 na stronie coronasmitte.dk

Wymagania wobec planu wykonywania testów: Co musi zawierać plan

Jako pracodawca masz obowiązek opracować plan wykonywania testów PCR dla pracowników przyjeżdżających z zagranicy. Testy muszą być wykonane nie wcześniej niż 48 godzin i nie później niż 120 godzin po wykonaniu testu, który umożliwił wjazd do Danii. Plan należy sporządzić w formie pisemnej i musi on zawierać, między innymi, informacje o tym, w jaki sposób pracownicy są informowani o teście PCR w Danii.

Duński Urząd Inspekcji Pracy stworzył szablon, który pomoże przygotować taki plan. Wykorzystanie tego szablonu nie jest obowiązkowe, możesz stworzyć swój własny plan.

Pobierz szablon

Plan musi zawierać:

 • informacje o tym, w jaki sposób pracodawca informuje pracowników o teście na COVID-19 (PCR) w Danii, w tym: kiedy, gdzie i jak test ten jest wykonywany
 • informacje o tym, w jaki sposób pracodawca uzyskuje aktualne informacje na temat tego, które kraje, regiony lub obszary są objęte przedmiotowymi przepisami
 • listę pracowników, którzy przyjechali do Danii, zawierającą następujące informacje:
  • z jakiego kraju, regionu lub obszaru przyjechali,
  • data wykonania testu na COVID-19 przed przyjazdem do Danii, o ile dana osoba jest objęta takim wymogiem,
  • data wykonania testu na COVID-19 (PCR) po przyjeździe do Danii oraz
  • zwolnienie z obowiązkowego testu.
  • Uwaga! Data wykonania testu przed przyjazdem jest uwzględniania w planie jedynie w celu zapewnienia, że okres, jaki upłynął pomiędzy wykonaniem testu przed przyjazdem a wykonaniem testu PCR po przyjeździe, jest prawidłowy (tzn. że test PCR po przyjeździe został wykonany nie wcześniej niż 48 godzin i nie później niż 120 godzin po teście wykonanym przed przyjazdem)

Duński Urząd Inspekcji Pracy kontroluje na bieżąco, czy pracodawcy posiadają opracowany plan wykonywania testów PCR na obecność COVID-19 przez pracowników przyjeżdżających z zagranicy.

Pracodawca może okazać inspektorowi plan sporządzony w formie elektronicznej, np. na ekranie komputera, przesłać plan pocztą elektroniczną lub okazać plan w formie papierowego dokumentu.

Na żądanie pracodawca musi również okazać dokumentację wykonania testów PCR przez pracowników, a także ewentualnego zwolnienia z obowiązkowego testu.

Jeśli sam pracodawca również jest pracownikiem przyjeżdżającym z zagranicy, ma on także obowiązek okazać na żądanie dokumentację potwierdzającą wykonanie testu PCR na obecność COVID-19 lub udokumentować zwolnienie z tego wymogu.

Dokumentacja wykonania testu PCR

Pracodawca musi przedstawić na żądanie jeden z poniższych dokumentów:

 • Dokument potwierdzający, że pracownik wykonał test PCR nie wcześniej niż 48 godzin i nie później niż 120 godzin po wykonaniu testu, który umożliwił mu wjazd do Danii. Dokument może mieć formę wydruku lub pliku pobranego ze strony covidresults.dk (dla osób nieposiadających numeru CPR) lub ze strony sundhed.dk (dla osób posiadających nr CPR). Dokument można wydrukować lub pobrać w momencie, kiedy dostępny jest już wynik testu. Wynik testu jest zazwyczaj dostępny po 1-2 dniach. Należy pamiętać, że nie ma możliwości pobrania „paszportu COVID-19” (tj. dokumentu wykonania testu) ze strony sundhed.dk, jeśli wynik testu jest starszy niż 7 dni. Z tego względu dokumentację należy wydrukować lub pobrać od razu po otrzymaniu wyniku.
 • Dokument potwierdzający, że dany pracownik jest zwolniony z obowiązku wykonania testu PCR po przyjeździe do Danii. Zwolnienie można udokumentować, przedstawiając na przykład:
  • pozytywny wynik testu na COVID-19 wykonanego nie wcześniej niż 8 miesięcy i nie później niż 14 dni przed przyjazdem
  • dokument potwierdzający zamieszkanie w Danii
  • dokument potwierdzający zamieszkanie w obszarze przygranicznym
  • dokument potwierdzający, że pracownik jest w pełni zaszczepiony i posiada miejsce stałego zamieszkania w państwie UE lub strefie Schengen, w państwie OECD lub w państwie, które w momencie przyjazdu było wymienione w załączniku 1, lub dokumentując fakt pełnego zaszczepienia za pomocą cyfrowego unijnego certyfikatu COVID,
  • dokument potwierdzający pełne zaszczepienie obywatela Danii zamieszkałego za granicą, niezależnie od miejsca stałego zamieszkania

Więcej informacji o krajach wymienionych w Załączniku 1

Więcej informacji o zwolnieniu z obowiązkowego testu PCR w § 3 Rozporządzenia

Sprawdź, które kraje i regiony zostały oznaczone jako strefa czerwona w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia

Działania kontrolne

Duński Urząd Inspekcji Pracy nadzoruje, czy jako pracodawca lub osoba samozatrudniona i niezatrudniająca pracowników przestrzegasz ww. wymogów. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Urząd może wydać nakaz usunięcia stwierdzonych uchybień.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących nowych wymogów prosimy o kontakt z infolinią Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy pod numerem 70 12 12 88

Arkusz informacyjny

Wykonywanie testów PCR przez pracowników przyjeżdżających z zagranicy

PCR testing of mobile workersHenter PDF