Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Krav om plan for boligforhold

Hvis du som arbejdsgiver stiller en bolig til rådighed for dine ansatte, skal du udarbejde en plan for forebyggelse af smitte med COVID-19 blandt beboerne.

Som arbejdsgiver skal du sikre, at en bolig, som du stiller til rådighed for dine ansatte, opfylder en række krav. Formålet er at forebygge COVID-19 smitte blandt beboerne.

Krav ved indkvartering af ansatte

 1. Der skal være toilet- og badefaciliteter samt spise- og køkkenfaciliteter til rådighed for beboerne.
 2. Der skal være mulighed for at holde mindst 1 meters fysisk afstand mellem beboerne på alle tidspunkter.
 3. Boligen skal være indrettet således, at den enkelte beboer har mindst 4 m2 til rådighed ved ophold sammen i fælles beboelses- og opholdsrum.
 4. Der skal være synlig skiltning om det maksimale antal personer pr. rum, synlig oversigt med instruks i rengøring og hygiejneregler og stregmarkeringer til afstand.
 5. Der skal være adgang til håndvask med sæbe og adgang til håndsprit, særligt i fælles beboelses- og opholdsrum.
 6. Boligens indretning skal sikre gode hygiejniske forhold med mulighed for hyppig, effektiv rengøring samt personlig hygiejne.
 7. Der skal være mulighed for egen opbevaring af personlige ejendele.
 8. Den enkelte beboer skal have egen seng.

Hvad skal planen indeholde

Du har pligt til at udarbejde en plan for boligforhold ved indkvartering af ansatte. Planen skal være skriftlig og indeholde oplysninger, der viser, hvordan der ved ophold i boligen sker forebyggelse af smitte med covid-19 blandt beboerne.

Vi har udarbejdet en skabelon, du kan bruge som hjælp til at udarbejde planen. Det er frivilligt, om du bruger skabelonen eller laver din egen.

Hent skabelonen her

Planen skal dog som minimum indeholde følgende oplysninger:

 1. Kontaktoplysninger på arbejdsgiver
 2. Adresse for indkvarteringen
 3. Boligens størrelse
 4. Antal beboere i boligen
 5. En beskrivelse af, hvordan arbejdsgiveren har taget højde for forebyggelse af smittespredning med covid-19 ved ophold i boligen, herunder hvordan arbejdsgiver har instrueret beboerne i hyppig og effektiv rengøring og hygiejne, jf. ”Krav ved indkvartering af ansatte” ovenfor.                                           

Som arbejdsgiver kan du vise planen frem for den tilsynsførende i elektronisk form, fx via en computerskærm, pr. mail eller som et fysisk dokument.

Om tilsynsindsatsen

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om du som arbejdsgiver har udarbejdet en plan for boligforhold ved indkvartering af ansatte.

Hvis du ikke kan fremvise en plan, eller hvis planen er mangelfuld, kan Arbejdstilsynet afgive et strakspåbud og indberette forholdet til den relevante bopælskommune. Reglerne gælder ved alle former for indkvartering, hvor der bor to eller flere ansatte i samme bolig.

Den tilsynsførende vil også spørge de indkvarterede ansatte eller en repræsentant for disse, om de er informeret om indholdet af planen.

Arbejdstilsynets kontrol af, om du har udarbejdet en plan for boligforhold, har ikke betydning for den øvrige og normale tilsynsindsats.

Kontakt

Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Læs mere

Lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte

Faktaark

Krav om plan for boligforhold

Residential conditions plan - UK

Plan für die Wohnverhältnisse in der Unterkunft - DE

Plan warunków mieszkaniowych - przy udostępnianiu - PLHenter PDF