Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Krav om PCR-test og plan for test

Som arbejdsgiver for tilrejsende arbejdstagere skal du sørge for, at dine ansatte PCR-testes for coronavirus (COVID-19) efter indrejse til Danmark, og du skal udarbejde en skriftlig plan for PCR-testen.

Der er krav om covid-19-test for tilrejsende arbejdstagere efter indrejse i Danmark.

Testen skal være en PCR-test, og den skal foretages tidligst 48 timer og senest 120 timer efter den test, der har sikret indrejse i Danmark. Som arbejdsgiver for tilrejsende arbejdstagere skal du sørge for, at disse ansatte får foretaget denne PCR-test rettidigt efter indrejse i Danmark. 

Desuden skal du som arbejdsgiver udarbejde en skriftlig plan for PCR-test af de tilrejsende arbejdstagere.

Kravene om test efter indrejse i Danmark gælder også arbejdsgiver, som er tilrejsende arbejdstagere, og selvstændige uden ansatte, som er tilrejsende arbejdstagere.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at du som arbejdsgiver overholder reglerne om at:

 • Sikre PCR-test af dine ansatte efter indrejse til Danmark
 • Udarbejde en skriftlig plan for PCR-testen.

Der er en række undtagelser fra kravet om PCR-test. Fx gælder det ikke for:

 • Personer, der har fast bopæl i Danmark
 • Personer, der har fast bopæl i grænselandet
 • Personer, der kan fremvise positiv test for COVID-19 foretaget tidligst 12 måneder før indrejse og senest 14 dage før indrejse
 • Personer, der er der er færdigvaccineret for COVID-19, og som har fast bopæl i et EU- eller Schengenland, OECD-land eller i et land som på indrejsetidspunktet fremgik af bilag 1 eller kan dokumentere vaccination ved EU’s digitale covidcertifikat.

NB. Man er færdigvaccineret 14 dage efter gennemført vaccinationsforløb, dvs. 14 dage efter 2. vaccination. Hvis man får en vaccinetype med kun 1 vaccination, er man færdigvaccineret 14 dage efter denne vaccination. Desuden skal vaccinationsforløbet være gennemført inden for de seneste 12 måneder. Endelig er det en forudsætning, at vaccinationen er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Læs mere om hvilke lande, der fremgår af bilag 1

Læs mere om undtagelser fra kravet om PCR-test i § 3 i bekendtgørelsen

Se hvilke lande og regioner, der er karakteriseret som "røde" i bilag 2 i bekendtgørelsen

Vær opmærksom på, at der også gælder regler om test og isolation efter indrejse i Danmark efter Sundhedsministeriets bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19. Du kan læse mere om Sundhedsministeriets reglerne på coronasmitte.dk.

Hvor skal PCR-testen foretages

Alle borgere (herunder udlændinge) kan få foretaget en gratis PCR test i regi af TestCenter Danmark. TestCenter Danmark har PCR-teststationer placeret i alle fem regioner. 

Fremgangsmåden for at få foretaget PCR-test for covid-19 afhænger dog af, om den tilrejsende arbejdstager har et administrativt cpr-nummer eller ej.

Personer MED et administrativt cpr. nummer og NemID

Personer med et administrativt cpr. nummer og NemID kan bestille tid på coronaprover.dk. I vejledningen herunder kan du læse, hvordan den testede person efterfølgende får et certifikat, der dokumenterer testen.

PCR-test for personer MED et administrativt cpr. nr og NemID

Personer UDEN et administrativt cpr. nummer eller NemID

Personer uden cpr. nummer og NemID skal først oprette en profil på covidresults.dk. Dette sikrer, at de efterfølgende kan downloade eller printe et certifikat, der dokumenterer testen.

Bemærk, at man som arbejdsgiver IKKE må oprette en profil på vegne af en medarbejder.

Når en medarbejder har lavet en profil, kan han/hun møde op hos enten TestCenter Danmark eller de mobile teststationer uden tidsbestilling og blive testet. Når de møder op, skal de vise en stregkode fra covidresults.dk.

Læs hele vejledningen til PCR-test af personer uden cpr. nummer her:

PCR-test for personer UDEN et administrativt cpr. nr. eller NemID

Overblik over covid-19 testcentre

COVID-19 testcentre på coronasmitte.dk

Krav til plan for test: Hvad skal den indeholde

Som arbejdsgiver har du pligt til at udarbejde en plan for den PCR-test af tilrejsende arbejdstagere, der skal foretages tidligst 48 timer og senest 120 timer efter den test, der har sikret indrejse i Danmark. Planen skal være skriftlig og indeholde oplysninger, der bl.a. viser, hvordan du har informeret de ansatte om PCR-testen i Danmark.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en skabelon, du kan bruge som hjælp til at udarbejde planen. Det er frivilligt, om du bruger skabelonen eller laver din egen.

Hent skabelonen her

Planen skal indeholde:

 • Oplysninger om, hvordan arbejdsgiveren informerer de ansatte om covid-19-testen (PCR) i Danmark, herunder hvornår, hvor og hvordan testen foretages.
 • Oplysninger om, hvordan arbejdsgiveren løbende holder sig orienteret om, hvilke lande, regioner eller områder, der er omfattet af reglerne
 • En oversigt over ansatte, der er indrejst i Danmark, herunder
  • hvilket land, region eller område de ansatte er indrejst fra,
  • dato for covid-19-test før indrejse i Danmark, hvis pågældende er omfattet af krav herom
  • dato for covid-19-test (PCR) efter indrejse i Danmark samt
  • undtagelse fra kravet om test.
  • OBS: Datoen for den test, der er taget før indrejse, er alene med i planen for at sikre, at tidsrummet mellem indrejsetesten og PCR-testen efter indrejse er korrekt (altså at PCR-testen efter indrejse  er taget tidligst 48 timer og senest 120 timer efter test før indrejse)

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om du som arbejdsgiver har udarbejdet en plan for PCR-covid-19 test af de tilrejsende arbejdstagere.

Som arbejdsgiver kan du vise planen frem for den tilsynsførende i elektronisk form, fx via en computerskærm, pr. mail eller som et fysisk dokument.

Som arbejdsgiver skal du også kunne fremvise dokumentation for PCR-test af ansatte samt undtagelser for testkravet.

Hvis du som arbejdsgiver selv er tilrejsende arbejdskraft, skal du også kunne fremvise dokumentation for, at du er PCR-testet for covid-19, eller at du er undtaget fra kravet.

Dokumentation for PCR-test

Arbejdsgiver skal kunne fremvise et af følgende:

 • Dokumentation for, at den ansatte er PCR-testet tidligst 48 timer og senest 120 timer efter den test, der har sikret indrejse i Danmark. Det kan dokumenteres gennem udskrift eller download fra covidresults.dk (for personer uden adm. cpr. nr.) eller fra sundhed.dk. (for personer med et adm. cpr. nr.). Dokumentation kan printes eller downloades, når prøvesvaret foreligger. Det tager typisk 1-2 dage, før man kan se svaret på PCR-testen. Vær opmærksom på, at man ikke kan downloade sit COVID-19 pas (dokumentation for test) på sundhed.dk, hvis prøvesvaret er ældre end 7 dage. Derfor bør man printe eller downloade dokumentationen straks efter, at man har fået den.
 • Dokumentation for, at den ansatte er undtaget kravet om PCR-testen efter indrejse i Danmark. Det kan fx dokumenteres ved:
  • Fremvisning af positiv test for COVID-19 foretaget tidligst 12 måneder før indrejse og senest 14 dage før indrejse
  • Dokumentation for bopæl i Danmark
  • Dokumentation for bopæl i grænselandet
  • Dokumentation for, at den ansatte er færdigvaccineret og har fast bopæl i  et EU- eller Schengenland, OECD-land eller i et land, som på indrejsetidspunktet fremgik af bilag 1, eller kan dokumentere færdigvaccination ved EU’s digitale covidcertifikat,
  • Dokumentation for færdigvaccination af udenlandsdanskere uanset, hvor de har  fast bopæl

Læs mere om hvilke lande, der fremgår af bilag 1

Læs mere om undtagelser fra kravet om PCR-test i § 3 i bekendtgørelsen

Se hvilke lande og regioner, der er karakteriseret som "røde" i bilag 2 i bekendtgørelsen

Om tilsynsindsatsen

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om du som arbejdsgiver eller som selvstændig uden ansatte lever op til kravene og kan – hvis det ikke er tilfældet – påbyde dig at bringe tingene i orden.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til de nye krav, kan du kontakte Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Faktaark

PCR-test af tilrejsende arbejdskraft

PCR testing of mobile workers

Grafik PCR-test indrejsende arbejdskraft


Henter PDF