Gå til hovedindholdet

Gående og stående arbejde

Gående og stående arbejde kan virke sundhedsfremmende, fordi bevægelse og fysisk aktivitet bidrager til en mere aktiv livsstil. Men vedvarende gående og stående arbejde er forbundet med en række risici, som kan føre til muskel – og skeletbesvær.

Inden for mange brancher og jobgrupper er arbejdet i høj grad præget af overvejende gående og stående arbejde. Dette gælder bl.a. for medarbejdere, der er beskæftiget inden for rengøring, industri og service. Følgerne af vedvarende gående og stående arbejde kan også medføre for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Det kan du gøre som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver kan du sørge for, at dine medarbejdere har et sundt fysisk arbejdsmiljø i de arbejdssituationer, hvor de har gående og stående arbejde. Det kan du gøre ved at hjælpe dine medarbejdere med at variere det gående og stående arbejde ved bl.a. at sørge for, at dine medarbejdere kan arbejde i et passende arbejdstempo og holde pauser i løbet af arbejdsdagen, hvor der er mulighed for at sidde ned. Samtidig skal du sørge for, at der er tilstrækkelig plads til at anvende god arbejdsteknik og egnede tekniske hjælpemidler, fx stole. Som arbejdsgiver kan du også sørge for at tilrettelægge arbejdet, så det er muligt at variere mellem forskellige arbejdsstillinger og -bevægelser.

Forebyggelse i 3 plan - hvordan du som arbejdsgiver også kan forebygge muskel- og skeletbesvær hos dine medarbejdere

Det kan du gøre som medarbejder

Du kan som medarbejder selv være med til at forebygge, at du får muskel- og skeletbesvær ved at afbryde det gående og stående arbejde, når det er muligt. Det kan du fx gøre ved med jævne mellemrum at sætte dig ned. Desuden er det vigtigt, at du bruger de tekniske hjælpemidler, du får stillet til rådighed af din arbejdsgiver, og at du bruger den fysiske indretning. Det kan fx være gummimåtter ved gangarealer og arbejdsstationer, som kan mindske risici for overbelastningsskader i knæ, hofter og ryg.

Andre materialer

Tag snakken – bryd vanerne - BFA Velfærd og Offentlig administration

Køreplan til dialog om god fysisk trivsel på arbejdspladsen - Videncenter for Arbejdsmiljø - pdf

Inspiration fra forskellige arbejdspladser - hvordan forskellige arbejdspladser har arbejdet med forebyggelse Henter PDF