Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om ergonomi

Svar på de oftest stillede spørgsmål om ergonomi. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet.

 • Hvordan fører Arbejdstilsynet tilsyn med det ergonomiske arbejdsmiljø?

  På Arbejdstilsynets tilsynsbesøg er der også fokus på arbejdsopgaver, der kan overbelaste medarbejdernes muskler og led. Arbejdstilsynet ser blandt andet på opgaver, hvor medarbejderne løfter, bærer, trækker eller skubber.

  Opgaver hvor medarbejderne løfter og bærer

  På besøget vurderes der både de enkelte opgaver, hvor medarbejderne løfter og bærer samt det samlede omfang af opgaverne.

  Ved løft vurderes der blandt andet vægten af det, medarbejderne skal løfte, i hvilken afstand fra kroppen de skal løfte, og om de eksempelvis skal løfte over skulderhøjde eller med ryggen bøjet. Når Arbejdstilsynet vurderer opgaver, hvor medarbejderne bærer, kigger vi på, hvor lange afstande affaldet bliver båret over.

  Derudover vurderes faktorer som niveauforskel (trapper), ujævnt underlag og dårlig belysning på strækningen, der bæres over. Det er nemlig faktorer, der alle øger risiko for skader og ulykker.

  Opgaver hvor medarbejderne trækker og skubber

  På et tilsynsbesøg vurderer Arbejdstilsynet også arbejde, hvor medarbejderne trækker og/eller skubber affaldsbeholdere og forhold, der kan øge belastningen på kroppen yderligere. Det kan være løst og ujævnt underlag, stejlt terræn, niveauforskelle og dårlige adgangsforhold.

  Derudover kan affaldsbeholderes udformning (som håndtag, hjul og størrelse) samt fyldningsgrad og fordeling af affaldet også have stor betydning for belastningen på kroppen. 

  Løft, træk og skub - AT-vejledning D.3.1

 • Hvorfor får jeg afslag på støtte fra arbejdsmiljøpuljen?

  Du kan få afslag på din ansøgning i en række tilfælde. Det vil være, hvis det er Arbejdstilsynets vurdering, at dit projekt ikke lever op til formål og indsatsområder i bekendtgørelsen, eller at du ikke lever op til kravene til at kunne være ansøger. Det kan også være i tilfælde, hvor du ikke har givet Arbejdstilsynet alle relevante oplysninger, sådan at vi kan behandle din ansøgning. Mangler der oplysninger i din ansøgning, vil du i de fleste tilfælde få mulighed for at eftersende de relevante oplysninger, inden for en fastsat tidsfrist. Har du ikke indsendt dokumentationen inden for tidsfristen, vil ansøgningen blive annulleret og du vil modtage et afslag. Er din ansøgning meget mangelfuld, forbeholder Arbejdstilsynet sig retten til at afvise ansøgningen.


  I tilfælde, hvor det viser sig at du er kommet med urigtige eller vildledende oplysninger ifm. sagsbehandling af din ansøgning, medfører det et afslag på ansøgningen. Opdager vi det først senere i forløbet, vil dit tilsagn blive annulleret, og du vil selv skulle bære alle afholdte udgifter.


  Dit projekt kan ikke bruges til at opfylde gældende lovkrav. Vi tjekker, om der ligger et påbud på din virksomhed på ansøgningstidspunktet. Har din virksomhed et påbud, der er overlappende med det ansøgte projekt, vil det medføre afslag.


  Har du tidligere søgt til og opnået tilsagn til et tilsvarende projekt, vil du også modtage afslag, da der ikke gives tilskud til et projekt mere end én gang. Du kan dog altid søge om tilskud til en anden type projekt.


  Får du afslag på din ansøgning, vil du altid modtage en begrundelse for dit afslag. Modtager du et afslag, er du ikke afskåret fra at sende en ny ansøgning, til et andet projekt.


  Arbejdstilsynets afgørelser ifm. med sagsbehandling af ansøgninger og udbetalinger fra puljen, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Henter PDF