Gå til hovedindholdet

Anmeldelse af en erhvervssygdom

En erhvervssygdom er en sygdom, som helt eller delvist skyldes påvirkninger på arbejdet. Påvirkningen kan have fundet sted gennem kortere eller længere tid. Læger og tandlæger har pligt til at anmelde erhvervssygdomme.

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde via anmeldesystemet ESS, hvis de konstaterer eller får mistanke om, at en person har fået en erhvervssygdom eller har været udsat for skadelige påvirkninger på sin arbejdsplads. En erhvervssygdom kan være både fysisk og psykisk.

Når sygdommen er anmeldt, vil anmeldelsen automatisk blive sendt til både Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Arbejdstilsynet bruger anmeldelserne til at få oplysninger om det arbejdsmiljø, der kan have ført til sygdommene. Oplysningerne er derfor vigtige og bliver brugt i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

AES træffer afgørelse om, hvorvidt sygdommen kan anerkendes som en erhvervssygdom efter arbejdsskadesikringsloven, og hvis den bliver anerkendt, vurderer de, om der er mulighed for at få erstatning.

"Sådan forløber en privat erstatningssag" (AES)

Det kan du gøre som medarbejder

Hvis du mener, at du er blevet syg af dit arbejde, er det vigtigt, at du går til din egen læge for at blive undersøgt og for at fortælle om din mistanke. Derefter skal din læge vurdere, om sygdommen skal anmeldes.

Under særlige omstændigheder kan du selv anmelde sygdommen, fx hvis lægen ikke har anmeldt.

Læs om, hvornår du selv og andre kan anmelde en sygdom

Anmeldelse af arbejdsskader (AES)

Læs mere

Anmeld en erhvervssygdom (virk.dk), lægen skal bruge NemID, medarbejdersignatur.

Sygefravær fra arbejdspladsen

Anmeldte erhvervssygdomme (Arbejdsmiljø i tal)

Forebyggelse af erhvervssygdomme

Arbejdstilsynet har fokus på forebyggelse af erhvervssygdomme, og når vi besøger virksomheder, reagerer vi på forhold, der er kendte for at kunne føre til erhvervssygdomme.

Læs om forebyggelse af psykiske arbejdsmiljøproblemer

Læs om forebyggelse af ergonomiske arbejdsmiljøproblemer

Arbejdsstillinger og -bevægelser

Ensidigt, belastende arbejde

Gående og stående arbejde

Løft, træk, skub og bæring

Manuel håndtering af personer

Stillesiddende arbejde

Skærmarbejde