G� til hovedindholdet

Anmeldelse af erhvervssygdomme

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde erhvervssygdomme via anmeldesystemet ESS, hvis de konstaterer eller får mistanke om, at en person har fået en erhvervssygdom.

Når en sygdom er anmeldt, vil anmeldelsen automatisk blive sendt til både Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Arbejdstilsynet bruger anmeldelserne til at få oplysninger om det arbejdsmiljø, der kan have ført til sygdommene. Desuden tager Arbejdstilsynet på tilsyn på udvalgte virksomheder på baggrund af anmeldelser. Oplysningerne er derfor vigtige og bliver brugt i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Mulighed for godtgørelse og erstatning

AES træffer afgørelse om, hvorvidt sygdommen kan anerkendes som en erhvervssygdom efter arbejdsskadesikringsloven. Hvis den bliver anerkendt, vurderer de, om der er mulighed for at få erstatning.

Det kan du gøre som medarbejder

Hvis du mener, at du er blevet syg af dit arbejde, er det vigtigt, at du går til din egen læge for at blive undersøgt og for at fortælle om din mistanke. Derefter skal din læge vurdere, om sygdommen skal anmeldes.

Under særlige omstændigheder kan du selv anmelde sygdommen, fx hvis lægen ikke har anmeldt den.

Læs om, hvornår du selv og andre kan anmelde en sygdom

Anmeldelse af arbejdsskader - Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Henter PDF