Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Erhvervssygdomme i tal

Arbejdstilsynet gennemfører løbende undersøgelser, der sætter tal på fordelingen af anmeldte erhvervssygdomme.

Under arbejdsmiljø i tal kan du få et overblik over anmeldte erhvervssygdomme og se tallene fordelt på branche, sygdomme, stillingsgrupper, registreringsår, køn og påvirkninger.

Anmeldte erhvervssygdomme (Arbejdsmiljø i tal)

Årsopgørelser

I Arbejdstilsynets årsopgørelse over anmeldte erhvervssygdomme kan du se, hvordan erhvervssygdomme fordeler sig på fx køn, alder og brancher.

Arbejdstilsynets årsopgørelse over anmeldte erhvervssygdomme - 2019

Ca. 15.500 erhvervssygdomme anmeldt i 2020 - årsopgørelse 2020

Antal anmeldte arbejdsskadesager relateret til Covid-19

Arbejdstilsynet udarbejder faktaark om anmeldte arbejdsulykker og erhvervssygdomme, der relaterer sig til Covid-19. Det drejer sig om antallet af anmeldelser vedrørende infektionssygdomme i anmeldesystemerne EASY (ulykker) og ESS (erhvervssygdomme).

Faktaark for antal anmeldte arbejdsskadesager relateret til Covid-19

 Henter PDF