Byggematerialer afgiver stoffer til luften

I nybyggeri eller nyrenoverede lokaler kan byggematerialer som fugemasse, lim, maling og gulvbelægninger afgive forskellige stoffer, som fx formaldehyd og organiske opløsningsmidler.

Det kan være svært at registrere, om der er afgasninger i luften – medmindre der direkte lugter af "kemi".

Afgasningen aftager med tiden, men kan være et problem for indeklimaet, mens byggeriet stadig er nyt.

Mange af de stoffer, der bruges til overfladebehandling, maling o.l., lugter kraftigt. Derfor er stofferne nemme at identificere.

Afgasning fra maling aftager i løbet af nogle uger. Afgasning fra limning af linoleum kan tage måneder. Inventar og fugemasse kan lugte og afgasse i op til et halvt år.