Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om indeklima

Svar på de oftest stillede spørgsmål om indeklima. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet.

 • Hvor ofte skal I lufte ud på arbejdspladsen?

  Ny coronavirus smitter gennem dråber i luften. Særligt de mindste dråber kan blive hængende længe i luften, og derfor er det vigtigt at sørge for hyppig udluftning og god ventilation. Dette vil sammen med de generelle tiltag som at holde afstand, vaske hænder mv. mindske risikoen for smittespredning.

  Sundhedsmyndighederne har udarbejdet en række anbefalinger om ventilation og udluftning, som kan være relevante på jeres arbejdsplads:

  • Hvor det er muligt, bør aktiviteter finde sted udendørs frem for indendørs.
  • Ved indendørs aktiviteter skal disse så vidt muligt reduceres ift. varighed, antal m.v.
  • Ved indendørs aktiviteter med flere deltagere bør der sørges for luftskifte via udluftning og/eller ventilationssystem. Udluftning kan ske ved at lave gennemtræk 4-5 gange dagligt i 5-10 minutter ad gangen. Hvis aktiviteten varer mere end en time, bør der luftes ud én gang i timen, mens alle forlader lokalet. Luft også ud før og efter aktiviteter som fx møder.
  • Ventilation bør indføres eller optimeres i lokaler med offentlig adgang fx institutioner, kontorer, butikker og restauranter samt i offentlige transportmidler, fx tog, metro og busser. Ventilationssystemer bør vedligeholdes og monitoreres i forhold til producentens instruktioner, med særligt fokus på rensning og udskiftning af filtre.
  • Vær opmærksom på ikke at lufte ud, hvis der anvendes et ventilationssystem, hvor det er en forudsætning, at vinduer holdes lukkede.
  • Ventilation med recirkuleret luft bør undgås, hvor det er muligt. Det anbefales at bruge luft udefra, ligesom udskiftning af luft bør ske hyppigt. Der bør anvendes et passende filter. Vær opmærksom på, at der forbud mod recirkulation af luft fra forurenende arbejdsprocesser.
  • For at sikre hyppigt luftskifte i ventilationssystemer bør automatisk reducering af ventilationen undgås, Det kan eksempelvis være energisparefunktioner som fx timer eller regulering efter CO2-indhold og temperatur i luften. Disse funktioner bør som udgangspunkt slås fra, så ventilationssystemet virker med fuld kapacitet under hele arbejdsdagen.
  • Undgå brug af bordventilatorer og blæsere, som blæser luften rundt i lokalet uden at trække frisk luft ind.

  Det skal bemærkes, at der er fundet meget lav risiko for smittespredning gennem ventilationskanaler.

  Se Sundhedsstyrelsens video med gode råd om udluftning

  Læs mere om luftskifte og ventilation i Sundhedsstyrelsens publikation ”Covid-19: Forebyggelse af smittespredning” (side 18 og 19)

 • Hvor varmt må der være i kontoret?

  Lamper, mennesker og maskiner kan få temperaturen til at stige

  Hvis det er svært at holde temperaturen i lokalet under 25 grader i de perioder, hvor temperaturen udenfor ikke er specielt høj, vil lokalet ofte være for varmt under en hedebølge.

  For høje temperaturer kan bl.a. skyldes belysningen, mange mennesker i lokalet, maskiner og skærme eller solskin gennem store vinduer, der ikke er afskærmede.

  Når temperaturen kommer over 25 grader

  Vi accepterer, at temperaturen kan komme over 25 grader i lokalet, når det er meget varmt udenfor. Men meget høje temperaturer kan give gener og være en helbredsrisiko. Derfor bør I tage nogle forholdsregler.

  Find forholdsreglerne i AT-vejledningen ”Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder”

  Hvis du bliver utilpas

  Bliver du utilpas og dårlig på arbejdspladsen, må du gå hjem som ved al anden sygdom.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14