Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om indeklima

Svar på de oftest stillede spørgsmål om indeklima. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet.

 • Hvor ofte skal I lufte ud på arbejdspladsen?

  Når det er koldt udenfor, er man ikke så tilbøjelig til at åbne vinduerne og lufte grundigt ud i lokalerne. Når luftskiftet er dårligt, kan det øge risikoen for dråbesmitte gennem luften. Omvendt kan hyppig udluftning nedbringe koncentrationen af dråber (aerosoler) i luften og dermed forebygge smittespredning. Det er derfor vigtigt at supplere de generelle tiltag mod spredning af smitte ved at holde afstand, vaske hænder mv., med hyppig udluftning og god ventilation.

  Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man følger disse retningslinjer for at mindske smitterisikoen, når mange mennesker opholder sig indendørs på samme tid:

  • Anvend lokaler, der er store i forhold til antallet af personer.
  • Sørg for god udluftning gennem vinduer og døre eller ved brug af ventilationsanlæg.
  • Tøm lokalet for personer fx en gang i timen og skab gennemtræk ved udluftning.
  • Luft ud flere gange dagligt med 5-10 min. gennemtræk
  • Undgå recirkulation af luft i ventilationsanlæg. Der bør i stedet tilføres frisk luft udefra.

  Hvis arbejdspladsens ventilationsanlæg har automatisk regulering i forhold til fx CO2 eller energispare-indstillinger, kan dette med fordel slås fra. I stedet bør ventilationstiden udvides, hvis det er muligt. Det skal bemærkes, at der er fundet meget lav risiko for smittespredning gennem ventilationskanaler.

  Læs mere om luftskifte og ventilation i Sundhedsstyrelsens publikation: 

  ”Covid-19: Forebyggelse af smittespredning” (side 21-22)

 • Hvor varmt må der være i kontoret?

  Lamper, mennesker og maskiner kan få temperaturen til at stige

  Hvis det er svært at holde temperaturen i lokalet under 25 grader i de perioder, hvor temperaturen udenfor ikke er specielt høj, vil lokalet ofte være for varmt under en hedebølge.

  For høje temperaturer kan bl.a. skyldes belysningen, mange mennesker i lokalet, maskiner og skærme eller solskin gennem store vinduer, der ikke er afskærmede.

  Når temperaturen kommer over 25 grader

  Vi accepterer, at temperaturen kan komme over 25 grader i lokalet, når det er meget varmt udenfor. Men meget høje temperaturer kan give gener og være en helbredsrisiko. Derfor bør I tage nogle forholdsregler.

  Find forholdsreglerne i AT-vejledningen ”Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder”

  Hvis du bliver utilpas

  Bliver du utilpas og dårlig på arbejdspladsen, må du gå hjem som ved al anden sygdom.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14