Gå til hovedindholdet

Indretning af storrumskontorer

Storrumskontorer stiller særlige krav til indretning, så kontoret ikke bliver en kilde til frustration, stress og støj.

Indeklima i storrum

I storrum er der typisk flere computere, lamper og mennesker på færre m², og de producerer varme. Mange kontorer har også store glaspartier, som kan give problemer med både solopvarmning om sommeren og kuldenedfald om vinteren.

Ventilation i storrum

Kropslugt, CO²-udånding og varme fra mange mennesker stiller ekstra krav til ventilation i storrum. En separat garderobe til vådt og lugtende overtøj er også hensigtsmæssigt.
Papirbunker og rod gør det svært at fjerne støv og skidt, og nogle er mere følsomme over for støv end andre. Her kan fælles regler være en god ide.

Læs mere om indeklima

Lys i storrum

Det kan blive et problem, hvis mange medarbejdere sidder langt fra vinduet. De vil have behov for at tænde lys, hvor medarbejderne tæt på vinduet vil have behov for at skærme for solen. Statens Byggeforskningsinstitut fraråder, at man arbejder permanent mere end 3-4 meter fra vinduet.

Læs mere om godt arbejdslys på kontoret

Indretning i storrum

Tænk teknologien med fra starten, og tænk i bærbare og fleksible løsninger. Hvordan I indretter jer afhænger af, hvilken type arbejde der skal foregå. Konsulenter, der er meget ude af huset, har måske ikke brug for en plads hver, men derimod flere mødelokaler og projektrum.

Suppler storrum med andre rum: stillerum, projektrum, caféområder og andre rum, som passer til forskellige typer arbejde. Fortrolige samtaler passer fx ikke til storrum.

Endelig har det betydning for trivslen, at der er mulighed for at indrette sig individuelt, fx med potteplanter, opslagstavler og fotografier.

Læs mere om etablering af åbne kontormiljøer, BFA Finans

Omgangs- og samarbejdsformer i storrum

Mange forskellige behov støder sammen, når man arbejder i storrum, så det er bedst, hvis man kan tale åbent om behov og begrænsninger. Ofte bliver storrum indført for at skabe mere videndeling, men kollegasnak kan for nogle være irriterende distraktion.

Få inspiration fra andre: Callcenter fik nedbragt den generende støj

Læs også generelt om indretning af kontor 

 

Spørgsmål og svar

 • Hvor meget plads skal der være pr. ansat i et arbejdsrum?

  Der skal være så meget plads, at arbejdet kan foregå forsvarligt

  I et arbejdsrum skal der være plads til de tekniske hjælpemidler, materialer og det inventar, der findes i arbejdsrummet. Der skal også være plads til det antal personer, der normalt færdes eller opholder sig der.

  Krav til et arbejdsrum

  • Rummets gulvareal, højde og indhold skal være afpasset efter arbejdets art, så arbejdet kan foregå forsvarligt.
  • Normalt skal et arbejdsrum have en arbejdshøjde på 2,5 meter og minimum være 7 m2.
  • Det vil normalt være tilstrækkeligt, hvis der er 12 m3 luft i arbejdsrummet pr. ansat.

  Undtagelser

  Arbejdets art kan gøre det nødvendigt med mere end 12 m3 luft pr. ansat. Det samme gælder, hvis andre opholder sig i rummet, som fx klienter eller kunder.

  I særlige tilfælde accepterer vi et mindre rumfang pr. ansat. Det gør vi fx, hvis der er mekanisk ventilation i rummet. Vi accepterer dog ikke, at der er mindre end 8 m3 luft pr. ansat.

  Teknisk udstyr

  Mængden af pc-udstyr i et arbejdsrum bør indgå i en samlet vurdering af, hvor meget plads og luft der skal være i rummet.

  Elektronisk udstyr afgiver varme (en pc afgiver mindst ligeså meget varme som en person, der sidder stille) og kan afgive dampe til omgivelserne.

  For at løse disse problemer kan I enten gøre rummet større eller øge ventilationen (eller begge dele).

  Læs mere

  Arbejdstilsynets vejledning om indretning af arbejdssteder

  Arbejdstilsynets vejledning om arbejdsrum på faste arbejdssteder  

   

   

 • Hvor varmt må der være i kontoret?

  Lamper, mennesker og maskiner kan få temperaturen til at stige

  Hvis det er svært at holde temperaturen i lokalet under 25 grader i de perioder, hvor temperaturen udenfor ikke er specielt høj, vil lokalet ofte være for varmt under en hedebølge.

  For høje temperaturer kan bl.a. skyldes belysningen, mange mennesker i lokalet, maskiner og skærme eller solskin gennem store vinduer, der ikke er afskærmede.

  Når temperaturen kommer over 25 grader

  Vi accepterer, at temperaturen kan komme over 25 grader i lokalet, når det er meget varmt udenfor. Men meget høje temperaturer kan give gener og være en helbredsrisiko. Derfor bør I tage nogle forholdsregler.

  Find forholdsreglerne i AT-vejledningen ”Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder”

  Hvis du bliver utilpas

  Bliver du utilpas og dårlig på arbejdspladsen, må du gå hjem som ved al anden sygdom.

 • Kan jeg få betalt mine skærmbriller?

  Ja, du kan få betalt dine skærmbriller, hvis de er nødvendige for, at du kan arbejde, og dit arbejde ved skærm opfylder bestemte kriterier

  I bekendtgørelsen om skærmarbejde står der, hvilke kriterier, der skal være opfyldt, for at arbejdsgiveren har pligt til at betale for dine skærmbriller. Det er bl.a. en betingelse, at dit arbejde ved skærm foregår regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af din normale arbejdstid.

  Læs mere

  AT-vejledning om skærmarbejde og skærmbriller