Spørgsmål og svar om indretning af kontor

Svar på de oftest stillede spørgsmål om indretning af kontor. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet.

For lidt plads på bordet kan give dårlige arbejdsstillinger

Arbejdsfladen ved din computerarbejdsplads skal være tilstrækkelig stor, og det skal være muligt at stille skærm, tastatur, dokumenter og andet tilbehør på din arbejdsplads.

Der skal også være tilstrækkelig plads foran tastaturet til, at du kan hvile dine hænder og underarme på bordpladen.

Arbejdstilsynets vejledning om indretning af arbejdssteder

Arbejdstilsynets vejledning om arbejdsrum på faste arbejdssteder  

Nej, det kan du ikke, hvis det kun er dig, der bruger det

Borde, der kan indstilles i højden, er tit den mest praktiske løsning, når der er brug for, at du ændrer din arbejdsstilling, så den passer til de opgaver, du skal løse. Hvis det kun er dig, der bruger bordet, kan du dog ikke kræve, at det er et hæve-sænke-bord.

Når flere medarbejdere bruger det samme bord

Vi stiller krav om, at et arbejdsbord kan indstilles, hvis der er skiftende medarbejdere, der bruger det samme bord. Arbejdsbordet skal kunne indstilles til den medarbejder, der arbejder ved bordet.

Læs mere

Arbejdstilsynets vejledning om skærmarbejde

Arbejdstilsynets vejledning om arbejdspladsens indretning og inventar  

 

Der skal være så meget plads, at arbejdet kan foregå forsvarligt

I et arbejdsrum skal der være plads til de tekniske hjælpemidler, materialer og det inventar, der findes i arbejdsrummet. Der skal også være plads til det antal personer, der normalt færdes eller opholder sig der.

Krav til et arbejdsrum

  • Rummets gulvareal, højde og indhold skal være afpasset efter arbejdets art, så arbejdet kan foregå forsvarligt.
  • Normalt skal et arbejdsrum have en arbejdshøjde på 2,5 meter og minimum være 7 m2.
  • Det vil normalt være tilstrækkeligt, hvis der er 12 m3 luft i arbejdsrummet pr. ansat.

Undtagelser

Arbejdets art kan gøre det nødvendigt med mere end 12 m3 luft pr. ansat. Det samme gælder, hvis andre opholder sig i rummet, som fx klienter eller kunder.

I særlige tilfælde accepterer vi et mindre rumfang pr. ansat. Det gør vi fx, hvis der er mekanisk ventilation i rummet. Vi accepterer dog ikke, at der er mindre end 8 m3 luft pr. ansat.

Teknisk udstyr

Mængden af pc-udstyr i et arbejdsrum bør indgå i en samlet vurdering af, hvor meget plads og luft der skal være i rummet.

Elektronisk udstyr afgiver varme (en pc afgiver mindst ligeså meget varme som en person, der sidder stille) og kan afgive dampe til omgivelserne.

For at løse disse problemer kan I enten gøre rummet større eller øge ventilationen (eller begge dele).

Læs mere

Arbejdstilsynets vejledning om indretning af arbejdssteder

Arbejdstilsynets vejledning om arbejdsrum på faste arbejdssteder  

 

 

Ja, når der er brug for det, skal en skranke kunne indstilles i højden.

En skranke er en fast arbejdsplads. Det betyder, at du let og hurtigt skal kunne indstille den. Det er fx nødvendigt, hvis I er flere, der arbejder ved skranken, og I har behov for forskellige bordhøjder, så I kan arbejde i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. 

Læs om faste arbejdssteders indretning i bekendtgørelsen

Ja, du kan få betalt dine skærmbriller, hvis de er nødvendige for, at du kan arbejde

Du har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn, inden du begynder at arbejde ved computere.

Får du problemer med dit syn efter, at du er begyndt at arbejde ved computere, har du også ret til en undersøgelse, hvis computer-arbejdet er skyld i problemerne. Det er en optiker eller øjenlæge, der skal lave undersøgelsen.

Det koster dig ikke noget

Viser undersøgelsen, at det er nødvendigt med det, vi i lovsprog kalder synskorrigerende hjælpemidler, skal du have dem udleveret - også selvom du i forvejen bruger briller eller kontaktlinser. Synskorrigerende hjælpemidler er fx briller eller kontaktlinser, der er beregnet til dit arbejde.

Det er optikeren eller øjenlægen, der vurderer, hvilken type af synskorrigerende hjælpemiddel du har brug for.

Din arbejdsgiver har pligt til at sørge for, at du får de nødvendige briller eller kontaktlinser, uden at det koster dig noget.

Undersøgelsen må foregå i arbejdstiden

Din arbejdsgiver skal sikre, at du kan gå til øjen- eller synsundersøgelser. Undersøgelserne skal så vidt muligt være inden for normal arbejdstid og må ikke medføre udgifter for dig.

Læs mere

Arbejdstilsynets vejledning om skærmarbejde og skærmbriller

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14