G� til hovedindholdet

Undgå at komme i kontakt med asbeststøv

Arbejder man med nedrivning, renovering, reparation eller vedligeholdelse af bygninger og konstruktioner opført før 1990, kan der være risiko for at blive udsat for asbest. Det kan også være tilfældet ved arbejde på skibe, tog og maskiner.

Udfører man andet arbejde i sådanne områder, kan man også blive udsat for indånding af asbeststøv. Man skal også være opmærksom på risikoen for asbeststøv fra tidligere udført arbejde fx fra asbestholdig isolering på varmeanlæg og støv i loftrum med asbesttag.

For at undgå at der i en bygning spredes asbeststøv, registrerer arbejdsgiveren, der anvender bygningen til sit arbejde, løbende beskadiget asbest indvendigt i bygningen og handler på det.

Undgå asbeststøv

Det er farligt at indånde asbeststøv. Asbeststøv indeholder fibre i form af meget tynde nåle, der ikke kan ses med det blotte øje. Indånding af asbeststøv kan give lungesygdomme som asbestose, lungekræft og lungehindekræft. Derfor har asbest og genanvendelse af asbest helt overvejende været forbudt siden 1993.

Læs mere om:

Indånding af asbeststøv kan give lungesygdomme. I Patienthåndbogen på sundhed.dk kan du ved søgning få oplysninger om lungesygdomme, fx asbestose og lungehindekræft.

Patienthåndbogen

Arbejdsgiverens pligter

Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejde med asbest i alle led planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det gælder også rengøringsprocedurer og håndtering af affald. Fx skal der forud for et nedrivnings-, renoverings- eller vedligeholdelsesarbejde være gennemført en forundersøgelse af, hvor der kan forekomme asbest. Som arbejdsgiver skal du også i nødvendigt omfang føre tilsyn med, at dine medarbejdere har forstået og følger instrukserne for sikkert arbejde.

Ved mindre reparations- og serviceopgaver bl.a. i bygninger opført før 1990, hvor der i mange tilfælde ikke foreligger en god forundersøgelse, kan der også være risiko for at blive udsat for asbest. Som arbejdsgiver undersøger du derfor, om der er asbest, som dine medarbejdere kan blive udsat for ved arbejdet. Det gælder også skjult asbest i konstruktionerne og asbeststøv fra tidligere arbejde, fx ved arbejder på lofter og ved mangelfuld rengøring fx efter indgreb i varmeinstallationer.

Det kan du gøre som medarbejder

Hvis du i dit arbejde har risiko for at blive udsat for asbeststøv, skal du sørge for at anvende arbejdsmetoder og værktøjer, der begrænser støvudviklingen. Undgå derfor at knække eller knuse asbestmaterialer. Det skal også sikres, at asbeststøv ikke spreder sig, fx ved at befugte eller tildække asbestmaterialet eller afskærme arbejdsområdet. Alle, der arbejder med asbest, skal desuden beskytte sig med personlige værnemidler, fx egnet åndedrætsværn og støvafvisende dragter.

Du skal også af din arbejdsgiver have en grundig oplæring og instruktion i, hvordan arbejde med asbest skal udføres, og hvordan værnemidler anvendes korrekt. Ved indvendig nedrivning af asbest skal du også have gennemgået den lovpligtige asbestuddannelse.

Læs mere

Asbest - Bekendtgørelse 1792 - 2015

Asbest - AT-vejledning C.2.2

Asbestguide

Asbestregistreringer og forundersøgelser

Asbestholdige materialer må ikke sælges eller genbruges

Asbestuddannelse

Bremsebelægninger

Rengøring og kontrol efter asbestsanering

Historisk tilbageblik på asbest

Asbest-huset - BFA Bygge&Anlæg

 

Mere om asbest

Henter PDF