G� til hovedindholdet

Asbeststøv fra gamle belægninger på bremser og koblinger

Arbejder I med at reparere gamle køretøjer, kan der i sjældne tilfælde være risiko for asbeststøv fra bremse- og koblingsbelægninger.

I Danmark er asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger stort set ikke blevet brugt i personbiler siden 1990. Helt frem til oktober 1999 kunne køretøjer indregistreret før 1988 dog stadig være forsynet med asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger. Der kan også ved import af fx veteranbiler være risiko for asbest i bremse- og koblingsbelægning.

Er der den mindske mistanke om, at der kan være asbest i bremse- eller koblingsbelægninger, skal I følge reglerne i bekendtgørelse om asbest. På grund af risikoen for at udvikle og sprede asbeststøv, skal I undgå at bearbejde asbestbelægninger, men kun afmontere dem. I skal beskytte jer selv med støvafvisende tøj og åndedrætsværn og sørge for, at støvet ikke spredes, hvor I arbejder. Det kan I bl.a. gøre ved at rengøre bremserne og koblingen med en egnet CE-mærket støvklasse H støvsuger, når I skiller bremserne eller koblingen ad. De gamle bremsebelægninger og koblingsplader skal fugtes med en forstøver og indpakkes tætsluttende og bortskaffes efter kommunens retningslinjer. Afslut afmonteringen med en grundig støvsugning af arbejdsområdet og overtræksdragt mv., og vådrengør i nødvendigt omfang vandrette flader. I må under ingen omstændigheder rengøre med højtryksafrensning.

Asbest er forbudt at anvende i Danmark, også i bremse- og koblingsbelægninger, så I må kun montere nye asbestfrie belægninger.

Henter PDF