Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar

Svar på de oftest stillede spørgsmål om hjemmearbejde. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet

Spørgsmål og svar om hjemmearbejde

 • Gælder de danske arbejdsmiljøregler på tværs af landegrænser?

  Arbejdsmiljølovens regler gælder kun for arbejde udført i Danmark. Danske arbejdspladser, hvis medarbejdere bor og arbejder hjemme i udlandet, fx i Sverige eller Tyskland, skal overholde de arbejdsmiljøregler, der gælder i det pågældende land. De danske arbejdsgivere skal derfor overholde det pågældende lands arbejdsmiljøregler for hjemmearbejde i forhold til deres medarbejdere, hvis og i det omfang det pågældende land har arbejdsmiljøregler for hjemmearbejde.

  Læs alle spørgsmål-svar om hjemmearbejde

 • Har man krav på skærmbriller ved hjemmearbejde?

  Som ansat har man ret til at få undersøgt syn og øjne, og man har ret til skærmbriller, hvis en synsundersøgelse viser, at det er nødvendigt, og ens egne briller eller kontaktlinser ikke kan anvendes.

  De særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun ved hjemmearbejde, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til mere end én dag inden for en normal arbejdsuge.

  Læs alle spørgsmål-svar om hjemmearbejde

 • Hvad er ansattes ansvar i forhold til at sikre, at arbejdsforholdende er forsvarlige ved hjemmearbejde?

  Ved hjemmearbejde skal ansatte medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt.

  Det betyder også, at de ansatte aktivt skal medvirke til, at hjemmearbejdsstedet er indrettet forsvarligt, herunder, at inventar herunder arbejdsbord og stol samt arbejdsudstyr anvendes efter hensigten, og at arbejdet hjemme i øvrigt udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

  Bliver ansatte opmærksomme på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som de ikke selv kan rette, skal de meddele det til et medlem af arbejdsmiljøorganisationen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren. Det gælder også i forhold til hjemmearbejde.

  Læs alle spørgsmål-svar om hjemmearbejde

 • Hvad er kravene til arbejdsbordet ved hjemmearbejde?

  Det arbejdsbord, der arbejdes ved, skal have tilstrækkelig plads til, at arbejdet kan udføres med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser (der er ikke krav om hæve-/sænkebord).

  Kravene til indretning af arbejdsstedet og kravene i skærmbekendtgørelsen gælder kun ved hjemmearbejde, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til mere end én dag inden for en normal arbejdsuge.

  Læs alle spørgsmål-svar om hjemmearbejde

 • Hvad er kravene til arbejdsstolen ved hjemmearbejde?

  Arbejdsstolen skal ved skærmarbejde være stabil, sikre brugeren bevægelsesfrihed og en hensigtsmæssig arbejdsstilling, med et stolesæde, der kan indstilles i højden og en stoleryg, der kan indstilles i højden og skråtstilles.

  Kravene til indretning af arbejdsstedet og kravene i skærmbekendtgørelsen gælder kun ved hjemmearbejde, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til mere end én dag inden for en normal arbejdsuge. 

  Læs alle spørgsmål-svar om hjemmearbejde

 • Hvad er kravene til skærmen ved hjemmearbejde?

  Skærmen skal være adskilt fra tastaturet således, at medarbejderen kan anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser.

  De særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun ved hjemmearbejde, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til mere end én dag inden for en normal arbejdsuge.

  Læs alle spørgsmål-svar om hjemmearbejde

 • Hvad er reglerne for skærmarbejde i forbindelse med hjemmearbejde?

  Skærmarbejdspladser skal indrettes og forsynes med inventar, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt efter de arbejdsmiljøregler, der gælder for indretning af arbejdsstedet.

  Der gælder særlige regler i skærmbekendtgørelsen vedrørende indretning af arbejdsstedet, og der er også særlige regler med krav til bl.a. pauser, øjenundersøgelse, skærmbriller og arbejdsudstyr m.v. De særlige regler gælder, når en medarbejder udfører skærmarbejde ved arbejdspladsen regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af sin normale arbejdstid.

  I forhold til skærmarbejde ved hjemmearbejde angiver AT-vejledningen om hjemmearbejde, at reglerne i skærmbekendtgørelsen gælder, når medarbejderen arbejder hjemme enten i hele arbejdstiden eller regelmæssigt, og arbejdstiden svarer til mere end én arbejdsdag om ugen eller  mere end to timer stort set hver arbejdsdag. Det betyder, at man kan arbejde hjemme fast én dag om ugen uden at blive omfattet af de særlige regler i skærmbekendtgørelsen.

  Arbejde ved skærmterminaler - Bekendtgørelse 1108 - 1992

  Skærmarbejde - AT-vejledning D.2.3

  Læs alle spørgsmål-svar om hjemmearbejde

 • Hvad gælder for det psykiske arbejdsmiljø ved hjemmearbejde?

  Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø gælder også i forhold til hjemmearbejde. Det er bl.a. et krav til hjemmearbejdet, at arbejdet i alle led bliver planlagt, tilrettelagt og udført så påvirkningerne i det psykiske arbejdsmiljø både ud fra en enkeltvis og samlet vurdering er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige på kort og lang sigt.

  Bekendtgørelsens regler om stor arbejdsmængde, tidspres, uklare krav og modstridende krav i arbejdet gælder også for hjemmearbejde, ligesom reglerne om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker, krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane (sexchikane), arbejdsrelateret vold i arbejdet i og uden for arbejdstid, også gælder ved hjemmearbejde, da de også er relevante i forhold til arbejde, der indebærer telefonsamtaler, udveksling af e-mails m.v.

  Læs alle spørgsmål-svar om hjemmearbejde

   

 • Hvad skal virksomheden være opmærksom på, hvis den ønsker at gøre mere brug af, at de ansatte kan udføre skærmarbejde hjemme?

  Arbejdsmiljølovgivningen gælder også, når den ansatte arbejder for sin arbejdsgiver i sit eget hjem. Det er dog kun visse af arbejdsmiljøreglerne om arbejdsstedets indretning, der gælder, herunder de krav, der er i reglerne om skærmarbejde.

  Reglerne om skærmarbejde gælder i den ansattes eget hjem, når arbejdet i hjemmet foregår i hele arbejdstiden, eller når det foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til ca. 1 dag om ugen.

  Hvis hjemmearbejdet er omfattet af reglerne om skærmarbejde, gælder der en række krav til skærm og tastatur mv. og til indretning af arbejdsstedet.

  Arbejdstilsynet opfordrer til, at arbejdsgiveren sammen med de ansatte og arbejdsmiljøorganisationen udarbejder retningslinjer for hjemmearbejdet – herunder for indretning af hjemmearbejdspladser – så de ansatte kan udføre skærmarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, selv om de arbejder hjemme.

  Læs alle spørgsmål-svar om hjemmearbejde

 • Kan man som medarbejder fraskrive sig at have brug for udstyr?

  Arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdet – også i hjemmet – kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren kan ikke aftale sig fra dette ansvar. Det betyder, at en medarbejder ikke kan fraskrive sig at have brug for udstyr, fx adskilt skærm og tastatur og en stabil arbejdsstol, der kan indstilles i højden m.v., og selv tage ansvar for, at man efter at have læst vejledning etc. varetager krav til arbejdsmiljø i hjemmet.

  Læs alle spørgsmål-svar om hjemmearbejde

Henter PDF