Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Krav til indretning af arbejdsstedet ved hjemmearbejde

Hjemmearbejde er ifølge bekendtgørelsen om hjemmearbejde undtaget fra hele det kapitel i arbejdsmiljøloven, der indeholder krav vedrørende indretning af arbejdsstedet.

Der er dog ifølge bekendtgørelsen om hjemmearbejde en række krav fra bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning og bekendtgørelsen om skærmarbejde, der også gælder i forhold til hjemmearbejde.

Kravene til indretning af arbejdsstedet (§§ 12, 21, 30, 35, 39 og 40, stk. 1) og de særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun ved hjemmearbejde, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til mere end én arbejdsdag om ugen eller to timer stort set hver arbejdsdag.

Det betyder, at man kan arbejde hjemme fast én dag om ugen uden at blive omfattet af reglerne i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning og de særlige regler i skærmbekendtgørelsen.

Arbejder medarbejderen hjemme i mindre omfang, gælder kravene til indretning af arbejdsstedet ikke, men der gælder stadig arbejdsmiljøkrav til arbejdets udførelse m.v.

Bekendtgørelse om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem

Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning

Bekendtgørelsen om arbejde ved skærmterminaler

 

Regler for indretningen af hjemmearbejdspladsen

 • Hvad er reglerne for skærmarbejde i forbindelse med hjemmearbejde?

  Skærmarbejdspladser skal indrettes og forsynes med inventar, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt efter de arbejdsmiljøregler, der gælder for indretning af arbejdsstedet.

  Der gælder særlige regler i skærmbekendtgørelsen vedrørende indretning af arbejdsstedet, og der er også særlige regler med krav til bl.a. pauser, øjenundersøgelse, skærmbriller og arbejdsudstyr m.v. De særlige regler gælder, når en medarbejder udfører skærmarbejde ved arbejdspladsen regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af sin normale arbejdstid.

  I forhold til skærmarbejde ved hjemmearbejde angiver AT-vejledningen om hjemmearbejde, at reglerne i skærmbekendtgørelsen gælder, når medarbejderen arbejder hjemme enten i hele arbejdstiden eller regelmæssigt, og arbejdstiden svarer til mere end én arbejdsdag om ugen eller  mere end to timer stort set hver arbejdsdag. Det betyder, at man kan arbejde hjemme fast én dag om ugen uden at blive omfattet af de særlige regler i skærmbekendtgørelsen.

  Arbejde ved skærmterminaler - Bekendtgørelse 1108 - 1992

  Skærmarbejde - AT-vejledning D.2.3

 • Hvad er kravene til arbejdsbordet ved hjemmearbejde?

  Det arbejdsbord, der arbejdes ved, skal have tilstrækkelig plads til, at arbejdet kan udføres med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser (der er ikke krav om hæve-/sænkebord).

  Kravene til indretning af arbejdsstedet og kravene i skærmbekendtgørelsen gælder kun ved hjemmearbejde, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til mere end én dag inden for en normal arbejdsuge.  

 • Hvad er kravene til arbejdsstolen ved hjemmearbejde?

  Arbejdsstolen skal ved skærmarbejde være stabil, sikre brugeren bevægelsesfrihed og en hensigtsmæssig arbejdsstilling, med et stolesæde, der kan indstilles i højden og en stoleryg, der kan indstilles i højden og skråtstilles.

  Kravene til indretning af arbejdsstedet og kravene i skærmbekendtgørelsen gælder kun ved hjemmearbejde, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til mere end én dag inden for en normal arbejdsuge.  

 • Hvad er kravene til skærmen ved hjemmearbejde?

  Skærmen skal være adskilt fra tastaturet således, at medarbejderen kan anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser.

  De særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun ved hjemmearbejde, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til mere end én dag inden for en normal arbejdsuge.

 • Hvad er kravene til belysning ved hjemmearbejde?

  Der skal være tilstrækkelig almenbelysning og særbelysning (arbejdslampe).

  Kravene til indretning af arbejdsstedet og kravene i skærmbekendtgørelsen gælder kun ved hjemmearbejde, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til mere end én dag inden for en normal arbejdsuge.  

 • Har man krav på skærmbriller ved hjemmearbejde?

  Som ansat har man ret til at få undersøgt syn og øjne, og man har ret til skærmbriller, hvis en synsundersøgelse viser, at det er nødvendigt, og ens egne briller eller kontaktlinser ikke kan anvendes.

  De særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun ved hjemmearbejde, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til mere end én dag inden for en normal arbejdsuge.

 • Hvilke krav gælder for tilrettelæggelsen af skærmarbejde i hjemmet

  Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdet ved skærm tilrettelægges, så arbejdet regelmæssigt bliver afbrudt af andet arbejde eller pauser.

  De særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun ved hjemmearbejde, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og når arbejdstiden svarer til mere end én dag inden for en normal arbejdsuge.Henter PDF