Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Særlige undtagelser vedrørende hvileperiode og fridøgn ved hjemmearbejde

Der er fastsat særlige undtagelser fra reglerne om hvileperiode og fridøgn ved arbejde, som medarbejderen udfører i sit hjem, jf. kap. 6 i bekendtgørelsen om hvileperiode og fridøgn

Undtagelserne handler i det væsentlige om, at der kan indgås aftaler vedrørende kravene til en daglig sammenhængende hvileperiode på 11 timer og et ugentligt fridøgn, når den ansatte delvist arbejder hjemme, og:

  • Arbejdets udførelse er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og
  • Den ansatte selv tilrettelægger arbejdstiden og dermed også den daglige hvileperiode eller de daglige hvileperioder, eller
  • Arbejdstiden som følge af særlige træk ved det udførte arbejde hverken kan måles eller fastsættes på forhånd, og
  • Den ansatte som udgangspunkt får tilsvarende kompenserende hvileperioder og fridøgn.

Læs kap. 6 i bekendtgørelsen om hvileperiode og fridøgn 

Formålet med reglerne er at give medarbejderen mulighed for fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, når medarbejderen delvist arbejder hjemme. Reglerne forudsætter derfor, at medarbejderen frit kan fastlægge sine hvileperioder og fridøgn.

De almindelige regler om hvileperiode og fridøgn kan hverken fraviges ved rådighedstjeneste, eller når medarbejderen arbejder hjemme i hele arbejdstiden. Derimod kan medarbejderens faglige organisation indgå aftale med den lokale arbejdsgiver efter de almindelige aftaleregler om hvileperiode og fridøgn.

Læs mere om de særlige regler vedrørende hjemmearbejde og hvileperiode og fridøgn:

Hjemmearbejde-  AT-vejledning D.2.9-2 Pkt. 6 

Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn

 Henter PDF