Gå til hovedindholdet

Inspektionsorganer

De findes tre typer organer

Inspektionsorgan: Tredjepartsorgan, som er akkrediteret til at udføre opstillingskontrol og periodiske undersøgelser efter bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr.

Prøvningsorgan: Akkrediteret tredjepartsorgan, som foretager verifikation efter ombygning og væsentlig reparation af trykbærende udstyr, efter bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007. Tredjepartsorganet skal være akkrediteret som bemyndiget organ iht. modul G i direktiv 97/23/EF om trykbærende udstyr.

Certificeringsorgan: Tredjepartsorgan som er akkrediteret til at certificere virksomheders kvalitetssystem i forbindelse med egenkontrol, jf. bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr, bilag 6.

Oplysninger om akkrediterede inspektions- og certificeringsorganer kan findes på DANAK’s hjemmeside  under ’Find en akkrediteret virksomhed’. Søg på fritekst ’tryk’ i DANAK’s register over samtlige akkrediteringsområder.

http://portal.danak.dk/

Oplysninger om akkrediterede prøvningsorganer / bemyndigede organer fremgår af EU Kommissionens NANDO database.  Søg under Legislation (lovgivning) - 97/23/EC.

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/