Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Kraner skal anvendes korrekt og vedligeholdes

Ved arbejde med kraner og andet løfteudstyr er der en risiko for ulykker. Derfor er det vigtigt, at udstyret er vedligeholdt korrekt og kan modstå de påvirkninger, det udsættes for. Det skal kunne betjenes sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Det er arbejdsgiverens ansvar at vedligeholde kranerne efter fabrikantens anvisninger, og Arbejdstilsynets krav om årlige hovedeftersyn.

Som arbejdsgiver er du forpligtet til at sikre, at kraner anvendes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger og under hensyn til de omgivende forhold.

Eftersyn

Fremstiller, importør, ejer eller bruger skal foretage hovedeftersyn mindst hver 12. måned af alle kraner. Kraner, der anvendes udendørs, skal også have foretaget et 10 års eftersyn efter 10 år.

Reglerne gælder for alle kraner – også kraner fra udlandet, som midlertidigt anvendes i Danmark. Hovedeftersynet skal foretages af leverandøren eller anden sagkyndig. 10 års eftersynet skal foretages af en særlig sagkyndig.

Kranjournalen skal opdateres med oplysninger om fejl, mangler og eftersyn.

AT-vejledninger

Reglerne om anvendelse og vedligeholdelse af kraner fremgår af bekendtgørelse om hejseredskaber og spil.

AT-vejledning om opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber

Udover løbende vedligeholdelse og eftersyn skal der foretages en belastningsprøve af kranens bærende dele, og stabiliteten afprøves i de ugunstige stillinger. Belastningsprøvens størrelse skal være 125 % af den største tilladte arbejdsbelastning og følge fabrikantens anvisninger. Hvis en kran ombygges eller undergår reparation og efter hvert hovedeftersyn, skal der foretages en ny belastningsprøve inden ibrugtagning.

AT-vejledning om belastningsprøve af hejse- og løfteredskaber

De vigtigste regler

Hejseredskaber og spil – Bekendtgørelse 1101, 1992

Anvendelse af tekniske hjælpemidler – Bekendtgørelse 1109, 1992, med senere ændringer

De vigtigste At-vejledninger

Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber – At-meddelelse 2.02.11

Vejledningen oplyser om krav til indretning og brug af hejse-, løfte- og transportredskaber.

Kranførercertifikat

Personløft med kran

De vigtigste BFA-vejledninger

Lovpligtige eftersynHenter PDF