Gå til hovedindholdet

Trykbærende udstyr

Det er ejeren af det trykbærende udstyr, der skal sørge for, at udstyret er opstillingsgodkendt, inden det er taget i brug, og at de periodiske undersøgelser af udstyret er gennemført inden for de fastlagte intervaller.

Sagkyndig virksomhed

Sagkyndig virksomhed: Virksomhed som er certificeret i henhold til ISO 9001 til den pågældende opgave. Certificeringen skal være udført af et akkrediteret certificeringsorgan.

Ved periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr, foretager et inspektionsorgan bl.a. en vurdering af, hvorvidt sikkerhedsventilen fungerer korrekt. Hvis det er nødvendigt for at kunne foretage denne vurdering, samt i øvrigt med passende mellemrum at verificere indstillingstrykket eller foretage en renovering af sikkerhedsventilen, udføres verifikationen eller renoveringen af en sagkyndig virksomhed.

For dampkedler indrettet med særligt sikkerheds- og kontroludstyr mhp. drift uden stadig overvågning, skal det særlige udstyr mindst hver 6. måned underkastes hovedeftersyn. Hovedeftersynet udføres af en sagkyndig virksomhed.

For stationære beholdere for ammoniak til nedfældning, gælder det at sådanne beholdere skal ud over de periodiske eftersyn, i passende tid inden nedfældesæsonens begyndelse, underkastes et særligt eftersyn af ventiler mv. Det særlige eftersyn skal udføres af en sagkyndig virksomhed.

Læs også

Inspektionsorganer

Kontrol og periodisk eftersyn af trykbærende udstyr

Vigtigste regler: Trykbærende udstyr