Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om ATEX

Svar på de oftest stillede spørgsmål om ATEX. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet

Spørgsmål og svar

 • Hvad er en farlig eksplosiv atmosfære?

  En eksplosiv atmosfære er en blanding af luft og brandbare stoffer i form af gasser, dampe, tåger eller støv. En farlig eksplosiv atmosfære forekommer når der er en så stor mængde til stede, at der kan opstå personfare som følge af en eksplosion. Typisk når der er mere end 10 liter sammenhængende eksplosiv atmosfære, er det nødvendigt at træffe   foranstaltninger til beskyttelse af sikkerhed og sundhed. Typisk er mængden der skal til for at danne en eksplosionsfarlig atmosfære 50 g pr. 1.000 liter. Eksempler på tændkilder er åben ild, statisk elektricitet, varme overflader mf.

 • Hvad er tekniske og administrative foranstaltninger?

  Ved en kombination af tekniske og administrative foranstaltninger skal man i prioriteret rækkefølge

  1. Forhindre, at der dannes eksplosive atmosfærer, eller hvor det på grund af aktivitetens art ikke er muligt,
  2. undgå antændelse af eksplosive atmosfærer, og
  3. begrænse de skadelige virkninger af eksplosionen for at sikre de ansattes sikkerhed og sundhed.

  Anlæg, materiel, sikringssystemer må kun tages i brug, hvis det fremgår af arbejdspladsvurderingen, at de kan bruges på sikker måde i farlig eksplosiv atmosfære.

  Administrative foranstaltninger til beskyttelse mod eksplosioner kan være

  • Klassifikation af eksplosionsfarlige områder (zoneklassifikation)
  • Mærkning af eksplosionsfarlige områder
  • Instruktion, oplæring og kvalifikation af medarbejdere med hensyn til eksplosionsbeskyttelse
  • Udarbejdelse af skriftlige instruktioner
  • Særlige tilladelser til arbejde med tændkilder
  • Koordinering, rengøring, eftersyn, reparation og vedligeholdelse
  • Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner
  • Kontrol inden ibrugtagning.

 • Hvornår skal der udarbejdes en ATEX-APV og hvad skal den indeholde?

  Inden der udføres arbejde, hvor der kan opstå fare fra en eksplosiv atmosfære skal udarbejdes en ATEX-APV (arbejdspladsvurdering), når der i normal situationer kan dannes mere end 10 liter sammenhængende eksplosiv atmosfære. Arbejdspladsvurdering skal indeholde risikovurdering og en evt. EX-zoneklassificering af alle de områder hvor der kan forekomme eksplosionsfarlig atmosfære. Reglerne om arbejde i forbindelse med eksplosionsfarlig atmosfære stiller supplerende krav i forhold til den generelle APV.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Henter PDF