Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om elevatorer og rulletrapper

Svar på de oftest stillede spørgsmål om elevatorer og rulletrapper. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet

Spørgsmål og svar

 • Elevatorstolens egenvægt

  Det der fremgår af bekendtgørelsen (36, punkt 3) er at der skal udføres opstillingskontrol ved ændring af stolvægten. Hvad der ikke fremgår, er om der er en bagatel grænse, og det er den vi (Arbejdstilsynet) sætter her: Hvis man ændre elevatorstolens egenvægt med 10% eller 100 kg og derover så er det at regne for en ombygning.

  Dette kunne fx være i forbindelse med opsætning af spejle, stålpaneler eller belægning af fliser på stolgulvet.”

  Bekendtgørelsen om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.

   

   

 • Hvilke regler gælder så for vindmølleelevatorer?

  Anvendelse: Vindmølleelevatorer er – i forhold til deres anvendelse – omfattet af reglerne i: 

  Bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler

  Ibrugtagning: Vindmølleelevatorer er – i forhold til ibrugtagning – omfattet af § 14 i: 

  Bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler

  Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikres, at vindmølleelevatoren til stadighed er i forsvarlig stand og at den lever op til kravene i bekendtgørelsens § 6. Eftersyn og vedligeholdelse af vindmølleelevatorer skal foretages af en sagkyndig.

  Vindmølleelevatoren skal gennemgå et passende eftersyn, inden den tages i brug første gang og efter hver genmontering og genopstilling. Eftersynet skal følge leverandørens anvisninger.

  Vindmølleelevatorer er også omfatter af de særlige bestemmelser i bekendtgørelsens § 17 og dermed af reglerne om løfteredskaber i:

  Bekendtgørelsens bilag 1

  Det indebærer, at vindmølleelevatorer skal have et hovedeftersyn mindst hver 12. måned. Eftersynet skal foretages af leverandøren eller af en anden sagkyndig.

  Ibrugtagningsinspektion af tredjepart efter reglerne om anvendelse af elevatorer er udgået.

Henter PDF