Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Årsager til krænkende handlinger på arbejdspladsen

Forskning peger på, at der kan være mange årsager til krænkende handlinger på arbejdspladsen, og at de ofte optræder i et samspil.

Krænkende handlinger menes bl.a. at kunne opstå som følge af andre psykosociale risikofaktorer i arbejdet. For eksempel menes forhold i den enkeltes arbejde og organisatoriske og ledelsesmæssige forhold at kunne være medvirkende årsager til, at krænkende handlinger kan opstå. Det samme gælder samspillet mellem ansatte og mellem ansatte og ledere. Der kan fx være tale om:

  • Uhensigtsmæssig organisering af arbejdet, fx i form af for høje, modsatsrettede eller uklare krav til de ansatte.
  • Mangelfuld information og kommunikation.
  • Uretfærdig forskelsbehandling.
  • Manglende konstruktiv problemløsning og håndtering af konflikter.
  • Arbejdspladsens håndtering af forandringer i arbejdet, fx ny teknologi, ændrede funktioner og roller, fusioner, ejerskifte og nedlæggelse af afdelinger. Sådanne forandringer kan medføre krænkende handlinger, hvis de ikke ledsages af information, åbenhed, indflydelse og respekt for den enkelte ansatte og dennes kompetencer.
  • Uklare værdier og normer for adfærd på arbejdspladsen.

AT-vejledningen om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikaneHenter PDF