G� til hovedindholdet

Forebyggelse og håndtering af seksuel chikane fra kolleger, ledere eller andre medarbejdere

Seksuel chikane (sexchikane) og andre krænkende handlinger fra kollegaer, ledere eller andre medarbejdere er et alvorligt arbejdsmiljøproblem, som skal forebygges og håndteres.

Seksuel chikane og andre krænkende handlinger opstår sjældent, fordi én medarbejder har en uhensigtsmæssig adfærd. Seksuel chikane og andre krænkende handlinger opstår oftest pga. et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for at sikre, at seksuel chikane og andre krænkende handlinger ikke forringer medarbejdernes sikkerhed eller sundhed. Det betyder, at arbejdsgiveren skal iværksætte effektive forebyggende tiltag, så medarbejderne ikke bliver syge eller kommer til skade pga. af seksuel chikane eller andre krænkende handlinger.

Der kan være mange årsager til seksuel chikane og andre krænkende handlinger, og årsagerne optræder ofte i et samspil. Krænkende handlinger kan opstå som følge af andre påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø. For eksempel menes forhold i den enkeltes arbejde samt organisatoriske og ledelsesmæssige forhold at kunne være medvirkende årsager til, at krænkende handlinger finder sted på en arbejdsplads.. Det samme gælder samspillet mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere.

Kønsrollemønstre samt normer og praksis omkring kommunikation om seksualitet og seksuelle emner kan også have betydning for, hvorfor seksuel chikane kan opstå.

Læs de gode råd til, hvordan du som arbejdsgiver kan håndtere og forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger på arbejdspladsen:

Sådan håndterer og forebygger du som arbejdsgiver seksuel chikane på arbejdspladsen - Gode råd

Henter PDF