Vær faglig, ikke personlig

Faglige diskussioner kan nemt blive personlige, skabe vedvarende konflikter mellem medarbejdere og føre til mobning. Det måtte Rønshave Plejecenter erkende efter et besøg af Arbejdstilsynet i november 2014. Allerede et år senere er plejecenteret mobbefrit. Her er hvad de gjorde.

Inde på Rønshave Plejecenters kontor ligger i dag en udførlig handleplan til at forebygge mobning, som alle på plejecenteret støtter op om. Men sådan har det ikke altid været. Et uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet i 2014 afslørede, at der foregik mobning på det sønderjyske plejecenter.

- Selv om problemerne havde stået på i længere tid, havde jeg ikke personligt set det, da jeg typisk arbejder om aftenen, og det var foregået om dagen. Arbejdstilsynets rapport viste dog, at flere af vores medarbejdere oplevede mobning og klikedannelse, siger Randi Jensen, arbejdsmiljørepræsentant på Rønshave Plejecenter.

Arbejdstilsynet vurderede efter en grundig undersøgelse, at plejecentret brød med arbejdsmiljøloven, der kræver, at en arbejdsplads ikke må tillade et psykisk belastende arbejdsmiljø, herunder mobning. Rønshave Plejecenter fik derfor et påbud om at rette op på problemerne.

Dialog og fælles retningslinjer var vejen frem

Den dengang nyansatte leder af plejecentret, der selv er uddannet coach i konflikthåndtering, tog hånd om problemet og hyrede en arbejdsmiljøkonsulent til at hjælpe med processen. Det første konsulenten gjorde var at samle personalet til en fælles samtale. 

- Konsulenten fik folk til at åbne op for problemerne, så alle fik delt deres oplevelser. Et par af medarbejderne oplevede, at flere af deres kollegaer havde svært ved at anerkende deres faglighed, når de ikke var enige. Kollegaerne kunne ikke selv se det i begyndelsen og havde svært ved at forholde sig til, at de havde været personlige i deres udtalelser, men det ændrede sig med tiden, jo mere vi fik snakket om det, siger Randi Jensen.

Konflikten og uenighederne mellem de ansatte bundede til dels i, at Aabenraa Kommune havde skærpet kravene for plejecentrene i kommunen. Personalet skulle i langt højere grad dokumentere, hvordan de udførte deres arbejde.

Nogle af de ansatte gik meget op i at følge kommunens nye retningslinjer, mens ældre og mere garvede plejere ikke kunne forstå, hvorfor man ikke kunne gøre, som man plejede. Det havde skabt en konflikt mellem personalet, fortæller Randi Jensen.

- Som en del af løsningen, måtte vores leder sætte en klar retning for arbejdsprocedurerne på plejecenteret, så personalet fulgte kommunens retningslinjer. Det var vigtigt for processen og konfliktløsningen. Der sker altid ændringer i sundheds- og plejesektoren, og man skal jo følge med, når man er ansat på et plejecenter, siger Randi Jensen.

Plejecentret stod sammen

Personalet stod sammen undervejs, og det har været afgørende for processen, siger Randi Jensen.

- Det var tydeligt, at alle var indstillet på at løfte opgaven og forbedre arbejdsmiljøet. Derfor står vi langt mere sammen i dag. Folk er blevet bedre til at snakke med hinanden og tage den faglige diskussion, i stedet for at gøre det bag hinandens rygge. Samtidig er vi blevet opmærksomme på hele tiden at holde diskussionen faglig, ved at undlade at kritisere hinanden på et personligt plan, fortæller Randi Jensen.

Alle vil hinanden det bedste nu

Arbejdsmiljø og personalesammenhold er i top på Rønshave Plejecenter, fortæller Lene Thams, der var en af de medarbejdere, som oplevede det dårlige arbejdsmiljø i 2014.

- Arbejdsmiljøet er godt nu. Før var man meget sin egen, men nu har vi et stærkt sammenhold, hvor vi giver hinanden faglig sparring og hjælper hinanden, når der er noget, man har svært ved. Vi kan have en åben og faglig diskussion, uden at det bliver personligt og skaber konflikt. Jeg er blevet meget glad for at være på plejecentret og overvejer ikke at skifte job, siger Lene Thams.

Lederens rolle var afgørende

Både Lene Thams og Randi Jensen er begge enige om, at en stor del af det nye, positive arbejdsmiljø skyldes, at lederen af plejecentret, Dorte Ballhorn Soll, har været engageret fra starten og vist stor forståelse for personalets synspunkter.

- Vi har en fantastisk leder, der er meget opmærksom på sit personale, og som går op i, at arbejdsmiljøet er godt. Lederen spørger blandt andet jævnligt ind til, hvordan vi har det, siger Lene Thams.

Randi Jensen stemmer i.

 - Vores leder er meget opmærksom på, at alle er glade, og hun sørger for tilbagevendende tjek af arbejdsmiljøet med spørgeskemaer. Skemaerne har også vist, at arbejdsmiljøet er godt igen, og alle lader til at trives på Rønshave Plejecenter.

GODE RÅD FRA RØNSHAVE PLEJECENTER:

  • Der skal være plads til, at man går i åben dialog med hinanden og snakker om de problemer, der måtte være på arbejdspladsen. 
  • Hvis man hører, at folk snakker bag hinandens rygge, skal man bede dem stoppe. Vi er forskellige alle sammen, og der skal være plads til alle. 
  • Sørg for at holde diskussionen faglig og omkring arbejdet. 
  • Anerkend hinandens forskellige fagligheder og indsigter. Alle synspunkter og idéer skal være velkomne.