G� til hovedindholdet

Seksuel chikane og andre krænkende handlinger fra kollegaer, ledere eller andre ansatte

Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal arbejdsgiveren sikre, at ingen bliver syge eller kommer til skade som følge af seksuel chikane (sexchikane) eller andre krænkende handlinger. Det betyder, at arbejdsgiveren skal forebygge, at der forekommer seksuel chikane eller andre krænkende handlinger. Ifølge ligebehandlingsloven er al form for seksuel chikane ulovligt.

Vi har her samlet vigtige budskaber og fakta om seksuel chikane og andre krænkende handlinger, som kan hjælpe jer i jeres arbejde med arbejdsmiljø.

Hvornår er noget seksuel chikane eller andre krænkende handlinger?

Arbejdstilsynet definerer vi krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane som:

"at en eller flere personer i virksomheden groft eller flere gange udsætter en eller flere andre personer i virksomheden for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd i arbejdet. Adfærden skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte."

- Bekendtgørelsen for psykisk arbejdsmiljø

Krænkende handlinger kan fx være mobning, ydmygelser og nedværdigende behandling, sårende bemærkninger, latterliggørelse, ubehagelige drillerier og trusler.

Seksuel chikane er alle krænkende handlinger, som har en seksuel karakter. Det kan fx være:

 • Uønskede berøringer
 • Uønskede verbale opfordringer til seksuelle aktiviteter
 • Sjofle vittigheder og kommentarer
 • Upassende blikke og nærgående kommentarer om udseende
 • Irrelevante spørgsmål om seksuelle emner
 • Visning af pornografisk materiale
 • Trusler og bestikkelse for at opnå sex mod at opnå en belønning som ansættelse, lønforhøjelse eller forfremmelse
 • Nedsættende kommentarer om kvinder eller mænd

Hvor går grænsen?

 • Det kan være forskelligt fra person til person, fra situation til situation og fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvad der opleves som seksuel chikane eller andre krænkende handlinger.
 • Det skal være ok at tale om grænser og sige fra, når ens egne grænser bliver overskredet, eller man oplever, at en kollega får overskredet sine grænser. Ved at gøre det nemmere at tale om grænser og sige fra, kan man sammen forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger.

Hvor ofte forekommer seksuel chikane?

 • I 2018 svarede 3,6 % af danske arbejdstagere, at de har været udsat for seksuel chikane inden for de seneste 12 måneder.
 • Til spørgsmålet om hvem der udsatte dem for seksuel chikane (det var muligt at vælge mere end én), svarede ca.:
  • 38 % seksuel chikane fra kollegaer.
  • 15 % seksuel chikane fra ledere
  • 6 % seksuel chikane fra underordnede
  • 50 % seksuel chikane fra borgere, klienter, patienter, elever eller lignende
 • Selvom alle kan blive udsat, kan ny­ansatte, unge, vikarer, elever, studerende og praktikanter være i særlig risiko.
 • Selve begrebet ”seksuel chikane” kan for mange være svært at forholde sig til. Det er et begreb, som de fleste ikke forbinder med sig selv – selv hvis de har oplevet seksuelle krænkelser. Mange kan uanset hvor grove hændelserne har været derfor være i tvivl, om det de har oplevet er ”seksuel chikane”. Når man spørger ind til ”seksuel chikane”, er der derfor risiko for at mange sager aldrig kommer frem i lyset.

Dialog om dilemmaer

Hvordan forholder I jer fx på jeres arbejdsplads hvis:

… En ny medarbejder føler sig stødt af den lumre jargon i en afdeling, hvor vittigheder om køn og sex er hverdagskost.

… En kollega fortæller, at hendes nærmeste leder flere gange har sendt upassende sms’er.

Se flere dialogkort og dilemmaer i kampagnen Hvor går grænsen:

Start snakken med dialogkortene

Henter PDF