Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Kampagne: Seksuel chikane skal stoppes

Seksuel chikane skal stoppes. Lad os hjælpe dig.

Seksuel chikane skal stoppes. Lad os hjælpe dig.

Seksuel chikane (sexchikane) og andre krænkende handlinger er uacceptabelt, og det kan have store konsekvenser både for den enkelte og for hele arbejdspladsen. Som arbejdsgiver har man pligt til at forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger på lige fod med andre arbejdsmiljøproblemer.

Hvad er seksuel chikane

Seksuel chikane er alle former for uønsket seksuel opmærksomhed og kan fx være uønskede berøringer, verbale opfordringer til seksuelt samkvem eller sjofle vittigheder og kommentarer

Det kan være forskelligt, om den enkelte oplever en situation som uønsket seksuel opmærksomhed. Alle har forskellige grænser, og det er okay at sige fra.

Om krænkende handlinger - mere om seksuel chikane og andre krænkende handlinger

Få hjælp til at forebygge

Seksuel chikane kan både forekomme internt i virksomheden mellem ansatte og ledelse og fra personer uden for virksomheden, som de ansatte er i kontakt med gennem deres arbejde, fx borger, kunder eller samarbejdspartere.

Den seksuelle chikane kan bestå af de samme slags handlinger, uanset om den kommer fra en kollega eller en ekstern. Men der er forskel på, hvordan arbejdspladsen skal forebygge og håndtere problemet.

Vi har samlet en række gode råd og centrale regler, der kan hjælpe jer med at forebygge og håndtere seksuel chikane og andre krænkende handlinger.

Forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger

Trist person

Kom til inspirationsmøde hos Arbejdstilsynet

Hvordan forebygger man seksuel chikane og andre krænkende handlinger på en arbejdsplads? Og hvordan håndterer man det, hvis seksuel chikane eller andre krænkende handlinger allerede forekommer?

Kom og få svar på spørgsmålene, når Arbejdstilsynet inviterer til inspirationsmøde om seksuel chikane og andre krænkende handlinger.

På dagen vil I møde tilsynsførende med særlig viden om psykisk arbejdsmiljø og få mulighed for at udveksle erfaringer med deltagere fra andre virksomheder.

Forebyg seksuel chikane: Inspirationsmøde med Arbejdstilsynet - tilmeld dig her

Søg støtte til at forebygge seksuel chikane

Lige nu kan du søge støtte fra Arbejdsmiljøpuljen til at forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger.

Arbejdsmiljøpuljen dækker nemlig 80% af jeres udgifter til professionel rådgivning om arbejdsmiljø. En autoriseret arbejdsmiljørådgiver kan fx hjælpe jer med at udarbejde en politik, som gør det tydeligt, hvordan I forebygger og håndterer seksuel chikane og andre krænkende handlinger på arbejdspladsen eller retningslinjer, der hjælper jer med at styrke den gode omgangstone.

Arbejdsmiljøpuljen kan søges af små virksomheder med maks. 50 ansatte.

Vejledning til Arbejdsmiljøpuljen - mere om puljen og ansøgning

Vi bekræfter ofte folk i, at det de har oplevet ikke er okay. Er du i tvivl, så ring til os og få hjælp.

— Ingrid, vejleder på Arbejdstilsynets hotline

Tilsynsindsats mod seksuel chikane

I 2021-22 har Arbejdstilsynet øget fokus på seksuel chikane og andre krænkende handlinger, når vi kommer på tilsyn.

Det betyder, at vi bruger en del af tilsynsbesøget på at tale med arbejdspladserne om, hvilke regler der gælder på området, og hvor man kan finde hjælp til at forebygge og håndtere seksuel chikane og andre krænkende handlinger. Alle brancher er omfattet af indsatsen.

Tilsynsindsats mod seksuel chikane

Tilsynsbesøg

Henter PDF