Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Tilsynsindsats mod seksuel chikane

I 2021-22 har Arbejdstilsynet øget fokus på seksuel chikane og andre krænkende handlinger, når vi kommer på tilsyn.

Siden maj 2021 har Arbejdstilsynet, på langt de fleste tilsyn, oplyst virksomheder om arbejdsgiverens pligter. De har desuden oplyst om, hvor virksomheden kan finde hjælp til arbejdet med at forebygge og håndtere seksuel chikane og andre krænkende handlinger.

Fra oktober 2021 sætter Arbejdstilsynet yderligere fokus på emnet i udvalgte brancher. Tilsynsførende vil på tilsynsbesøg i disse brancher tale med virksomhederne om, hvordan de kan arbejde med at forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger. Brancherne er udvalgt på baggrund af Arbejdstilsynets erfaringer og tal fra den nationale arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdsmiljø og Helbred.

De udvalgte brancher er:

  • Restauranter og barer
  • Universiteter og forskning
  • Butikker
  • Religiøse institutioner og begravelsesvæsen
  • Engros
  • Politi, beredskab og fængsler
  • Hotel og camping
  • Film, presse og bøger
  • Kultur og sport

I 2022 vil flere brancher blive udvalgt.

Om arbejdsgiverens pligter

Ifølge arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren pligt til at sikre, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det gælder også i forhold til seksuel chikane og andre krænkende handlinger.

Arbejdsgiveren har således pligt til at sikre, at de ansatte ikke bliver syge af seksuel chikane. Derfor er det vigtigt at forebygge, at seksuel chikane overhovedet opstår, og at kunne håndtere det på en hensigtsmæssig måde, hvis det alligevel forekommer.

Om tilsynsindsatsen

Arbejdstilsynets tilsynsindsats mod seksuel chikane og andre krænkende handlinger sker på baggrund af finanslovsaftalen for 2021. Regeringen har sammen med partierne bag aftalen besluttet, at Arbejdstilsynet i 2021-22 skal have et øget fokus på at vejlede og understøtte virksomhedernes arbejde med at forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger.

Find hjælp til forebyggelse og håndteringHenter PDF