Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Tilsynsindsats mod seksuel chikane

I 2021-22 har Arbejdstilsynet øget fokus på seksuel chikane og andre krænkende handlinger, når vi kommer på tilsyn.

Fra maj 2021 igangsætter Arbejdstilsynet en indsats, hvor de tilsynsførende i forbindelse med grundtilsyn (og på dialogmøder med p-enheden på bygge- og anlægsområdet) oplyser virksomhederne om:

  • reglerne om seksuel chikane og andre krænkende handlinger
  • hvor man kan finde hjælp til det forebyggende arbejde.

Ifølge arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren pligt til at sikre, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det gælder også i forhold til seksuel chikane og andre krænkende handlinger.

Arbejdsgiver har således pligt til at sikre, at de ansatte ikke bliver syge af seksuel chikane. Derfor er det vigtigt at forebygge, at seksuel chikane overhovedet opstår, og at kunne håndtere det på en hensigtsmæssig måde, hvis det alligevel forekommer.

Om tilsynsindsatsen

Arbejdstilsynets tilsynsindsats mod seksuel chikane og andre krænkende handlinger sker på baggrund af finanslovsaftalen for 2021, hvor regeringen sammen med partierne bag aftalen har besluttet, at Arbejdstilsynet i 2021-22 skal have et øget fokus på at vejlede og understøtte virksomhedernes arbejde med at forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger.Henter PDF