G� til hovedindholdet

Uklare krav og modstridende krav i arbejdet

Uklare og modstridende krav kan føre til, at medarbejderne er i tvivl om, hvordan de skal løse deres opgaver, og hvem der gør hvad.

De krav, der bliver stillet til en medarbejder, kan ikke blot være af forskellig art, de kan også være modstridende eller uklare.

Når kravene er modstridende, er det pr. definition umuligt at indfri dem alle, og det kan bringe medarbejderen i et ubehageligt dilemma. Uklare krav om fx arbejdsmængde, arbejdsmetoder eller kvalitetsniveau fører desuden ofte til usikkerhed hos medarbejderen om, hvad vedkommende skal leve op til.

Modstridende eller uklare krav kan føre til, at medarbejderen arbejder for meget eller for lidt – eller laver noget andet end forventet.

Sådan arbejder I med at løse problemerne

Man må i første omgang skabe overblik over de krav, der bliver stillet til den enkelte, for at kunne forebygge stressreaktioner på modstridende og uklare krav.

Det er en god ide, at ledelsen gør sine væsentlige krav og forventninger klart for medarbejderen, og at parterne har samme forståelse af disse krav. Ledelsen må således også være parat til at gribe ind, hvis medarbejderen selv har urealistisk høje eller lave forventninger til sin egen indsats.

Derefter gælder det om at sikre, at der er balance mellem kravene i et givent arbejde og de muligheder, medarbejderen har for at udføre arbejdet. Det er fx vigtigt, at der er sammenhæng mellem på den ene side de krav og det ansvar, der følger med jobbet, og på den anden side medarbejderens færdigheder og beslutningskompetence.

Henter PDF