Gå til hovedindholdet

Faktorer i det psykiske arbejdsmiljø

Der er mange faktorer, som kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen – såvel positivt som negativt. Værktøjerne ”Dialog om evne og ambition” og ”Forstå jeres psykiske arbejdsmiljø” har fokus på disse to faktorer i det psykiske arbejdsmiljø.

Organisatorisk og social støtte

Et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere og ledere støtter medarbejdernes psykiske og mentale sundhed – både i den daglige opgaveløsning på arbejdspladsen, og når det handler om personlige og familiære problemer.

Balance mellem opgaver og ressourcer

Et arbejdsmiljø, hvor opgaver og ansvar kan gennemføres med succes inden for de ressourcer, der er til rådighed. Der er løbende dialog og feedback på mængden af arbejdet, og opstår der pressede situationer, er ledelsen med til at prioritere opgaven. 

Udvælgelse af faktorer

De to faktorer er udvalgt, fordi faktorerne er relevante for alle arbejdspladser, og fordi de to faktorer supplerer hinanden godt. Faktoren organisatorisk og social støtte handler om samarbejdet på en arbejdsplads og de sociale relationer mellem ledere og medarbejdere, mens faktoren balance mellem opgaver og ressourcer som udgangspunkt handler om at styre mængden af arbejdsopgaverne og den måde, de løses på i forhold til ressourcerne på arbejdspladsen, fx ved at ledelsen fordeler samt prioriterer opgaver hensigtsmæssigt og skaber klarhed om kvalitet i ydelser eller produkter.

Hvis der er efterspørgsel, kan værktøjerne blive udbygget med flere faktorer i det psykisk arbejdsmiljø.Henter PDF