Arla Foods: Stress skal aftabuiseres

Arla Foods har siden 2010 kæmpet med at få udryddet stress blandt deres medarbejdere. Deres primære strategi er at gøre oplevelser med stress noget, man snakker om og deler, og på den måde få øje på problemerne i tide. Strategien er i den grad lykkedes, lyder det fra Arla Foods.

Tilbage i 2010 afslørede en trivselsundersøgelse, at andelsmejerikoncernen Arla Foods havde flere stressede medarbejdere på deres 1.100 mand store hovedkontor. Sidenhen har koncernen arbejdet målrettet på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, og for 2015 har de en målsætning på 100 procent trivsel blandt deres ansatte.  

En af Arla Foods hovedstrategier er at skabe et åbent samtalemiljø, hvor man ikke er bange for at sige, hvis man føler sig stresset. På den måde kan vi hjælpe hinanden og komme problemerne til livs, før de bliver virkelig alvorlige, siger Jan Nørgaard, ledelsesrepræsentant for Arla Foods’ Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg, SAMU.   

- Vores mål er at aftabuisere stress. Problemerne skal ud i lyset, for så kan de bedst imødekommes. Derfor har vi også holdt kurser, foredrag, lavet foldere og givet vores medarbejdere et sted på intranettet, hvor de kan dele deres oplevelser og hente information om stresssymptomer, og hvad de kan gøre for at undgå stress. Vi sender samtidig månedlige mails fra arbejdsmiljøudvalget med humoristiske indslag og påmindelser om, at vi skal være opmærksomme og passe på hinanden, siger Jan Nørgaard og fortsætter:  

- Derudover har vi vores årlige barometerundersøgelse, der tager pulsen på trivslen på Arla Foods. Den giver os en fornemmelse for, om trivslen går i den rigtige retning. Alle ansatte har desuden adgang til telefonisk psykologhjælp døgnet rundt, hvis der skulle opstå et behov.  

Ledelsen gør også sit for at sætte stress på dagsordenen, fortæller Marianne Ladegaard, der er innovationsdirektør i Arlas danske forretningsenhed.  

- I vores danske forretningsenhed har vi besluttet, at ledergruppemøderne har et fast punkt på dagsordenen hver måned, hvor vi snakker om tegn på stress hos medarbejderne. Hver eneste måned holder vi desuden en-til-en-samtaler med hver medarbejder, hvor vi også spørger ind til personens overordnede trivsel. Vi håber på den måde at fange stress i opløbet, inden det får negative konsekvenser for medarbejderen, siger Marianne Ladegaard.  

Arlas indsats giver pote

Før 2010 havde Arla Foods ikke retningslinjer til at forebygge stress og imødekomme ansatte, der blev sygemeldt med stress. Det har de til gengæld i dag. Og retningslinjerne virker, fortæller Marianne Ladegaard

- Jeg var selv i en stressende periode tidligere på året. Jeg kunne ikke nå de opgaver, jeg skulle og blev nødt til at arbejde, når jeg havde fri også. Jeg tog det med hjem og i seng. Jeg nåede ikke at blive syg af stress, men jeg kunne mærke, at arbejdet fyldte så meget, at jeg kom ud af balance. Her var det virkelig positivt for mig, at jeg vidste, at det var noget, jeg kunne fortælle ledelsen, så vi sammen kunne omprioritere mine opgaver og skrue ned for arbejdsbyrden, siger Torben Bak, senior kategorimanager på Arla Foods. 

Der er stadig stress hos Arla Foods’ ansatte

Selvom arbejdsmiljøet er blevet bedre og mere åbent hos Arla Foods, så afslørede deres seneste barometerundersøgelse, at der stadig er tendenser til stress blandt nogle af medarbejderne. Det er en udfordring, vi er klar til at tage op, siger Marianne Ladegaard.   

- Vi er en andelsmejerikoncern ejet af bønderne, og de er under stort pres for ikke at gå konkurs. Det betyder, at der også er pres på os og resten af virksomheden for at levere resultater. Vi skal prioritere vores tid helt rigtigt, så vi når vores mål, uden at folk bliver stressede, siger Marianne Ladegaard og fortsætter:  

- Stresstendenserne i barometerundersøgelsen kan også skyldes, at folk er blevet bedre til at sige i dag, at de er stressede, end de var i 2010. Vi tager selvfølgelig stress alvorligt uanset, og det er også noget, vi til stadighed arbejder med. Som ledere skal vi altid hjælpe og støtte vores medarbejdere.  

Arla Foods har stadig forhåbninger om at nå 100 procent trivsel blandt deres medarbejdere, og hovedkontoret har lige installeret fire happy-or-not-terminaler, hvor medarbejderne giver daglige smiley’er og på den måde afslører, om trivslen også rammer 100 procent.  

- Vi arbejder hårdt på at forbedre vores psykiske arbejdsmiljø, og jeg håber også, at vi når vores målsætning på 100 procent trivsel, inden året er omme. Ellers må vi tage kampen op næste år, slutter Jan Nørgaard.      

Gode råd fra Arla Foods:

  1. Man skal arbejde for større åbenhed i sin afdeling, så man deler og fortæller, hvordan man har det med sit team og sine kollegaer. For eksempel ved at spørge ind til hinanden på møder og til samtaler. På den måde kan problemerne bedst forebygges.    
  2. Medarbejderne skal opleve, at det er tilladt at gå hen til lederen og sige, at de ikke kan klare flere opgaver eller har for mange allerede.  
  3. Medarbejderne skal have sted, hvor de kan hente information om stress, og så skal de vide, hvor de kan henvende sig, hvis de har brug for hjælp eller en at snakke med.  
  4. Arbejdspladsen skal have et beredskab og en klar procedure, hvis en medarbejder bliver sygemeldt med stress, så de bliver hånd om. De skal vide, at der er en arbejdsplads, som kærer om dem, og som er ligeglad med, om stressen er fra privatlivet eller arbejdspladsen. Det giver mange fold tilbage, hvis man har den indstilling.