Sådan forebygges stress

At forebygge stress på arbejdspladsen kræver en tæt og vedvarende dialog mellem medarbejdere og ledelse om de konkrete forhold i arbejdet, der kan være årsag til stress. Det kan variere ikke bare fra branche til branche og fra virksomhed til virksomhed. Helt ned på afdelings- og gruppeniveau kan udfordringerne og løsningerne være meget forskellige.

Det kan du gøre som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at alle medarbejdere er forskellige og har forskellige stresstærskler i forskellige situationer. Derfor er det vigtigt at gøre en indsats for at lære den enkelte medarbejders ressourcer og behov at kende og tilpasse udfordringerne i forhold til det. Det er vigtigt, at du kommunikerer tydeligt, så dine medarbejdere har klare mål at rette sig efter. Det er også vigtigt, at du giver anerkendende feedback, når en medarbejder løser en opgave tilfredsstillende.

Gode råd:

 • Vær løbende i dialog med dine medarbejdere, så du kender den enkeltes ressourcer, behov og forventninger.
 • Tilpas opgaver og ressourcer i en dialog med de involverede medarbejdere.
 • Kommuniker klart og tydeligt, så medarbejderne har klare mål.
 • Tal om trivsel med både den enkelte medarbejder og med gruppen.
 • Meld klart ud om organisationens politikker på stress-/trivselsområdet.
 • Sørg for, at de relevante værktøjer er til stede til brug for ledere og medarbejdere i arbejdet med trivslen – og i forbindelse med MUS, sygefraværssamtaler og afskedigelsessamtaler.

Det kan du gøre som medarbejder

Som medarbejder skal du være opmærksom på, om du oplever balance mellem kravene i arbejdet og dine egne ressourcer og kompetencer. I hverdagen kan du fx sørge for at afstemme forventningerne til opgaverne med din chef, så du er klar over, hvornår du har løst en opgave tilfredsstillende.

Du skal også være opmærksom på symptomer på stress – det kan fx være søvnmangel eller hjertebanken – særligt hvis de viser sig i længere tid af gangen.

Gode råd:

 • Tal med andre om det, der stresser dig – både dine kolleger og din leder.
 • Sig fra, hvis du oplever ubalance mellem kravene i dit arbejde og dine egne ressourcer og forventninger.
 • Fortæl din nærmeste leder og dine kolleger, hvis du oplever stresssymptomer igennem længere tid.
 • Vær en god kollega – spørg og lyt til andre.

Det kan du gøre som kollega

Som kolleger kan I hjælpe stress-forebyggelsen på vej ved at tale sammen om det, der belaster jer i hverdagen, og hvad I eventuelt kan gøre for at hjælpe og støtte hinanden. Hold øje med hinanden – og reager, hvis en kollega mistrives eller virker stresset.

Det er vigtigt, at I planlægger arbejdet godt og orienterer hinanden, så alle oplever forudsigelighed og fremdrift i arbejdet. Hvis I er i tvivl om roller og ansvar, skal I sørge for at få det afklaret med jeres nærmeste leder.

Gode råd:

 • Sørg for at holde en god omgangstone – også i pressede situationer.
 • Hold øje med, om nogle i gruppen mistrives – og tag snakken med pågældende.
 • Vær imødekommende over for nye kolleger.
 • Tal sammen om det, der stresser.
 • Afstem opgaver og forventninger til gruppens arbejde med jeres nærmeste leder.