Gå til hovedindholdet

Planlæg arbejdet hensigtsmæssigt

På denne side får du nogle forslag til, hvordan du som arbejdsgiver kan planlægge arbejdet for dine medarbejdere, så voldsepisoder forebygges bedst muligt.

Hensigtsmæssig planlægning af arbejdet kan fx være:

 • At modtage borgere på en imødekommende måde og at sikre korte ventetider, klar og præcis information og faste medarbejdere til at stå for kontakten.
 • At der er flere medarbejdere om at håndtere kontakten med borgere, hvis der skulle opstå tilspidsede situationer. Det kan skabe ro og overskud til handlinger, der kan nedtrappe konflikten.
 • At få en anden medarbejder til at overtage kontakten med en borger, hvis der er erfaringer med, at kontakten mellem medarbejder og borger kan føre til tilspidsede situationer.
 • At tage højde for eksisterende viden om potentielt udadreagerende eller voldsomme borgere, fx når virksomheden planlægger vagter.
 • At inddrage borgerne i det forebyggende arbejde, så man forstår baggrunden for, at borgere handler, som de gør, herunder taler med borgerne om, hvordan borgerne og medarbejderne kan samarbejde om at forebygge vold.
 • At tage hensyn til medarbejderes psykiske tilstand i planlægningen af arbejdet, når en medarbejder er påvirket af en voldsepisode i eller uden for arbejdstiden, fx ved at undgå at medarbejderen i en periode har kontakt med visse borgere.
 • At fastlægge retningslinjer for alenearbejde, fx
  • at medarbejdere ikke arbejder alene, hvis der er en særlig fare ved alenearbejdet, og denne fare ikke kan imødegås
  • at fastlægge, i hvilke situationer det er nødvendigt, at flere medarbejdere varetager kontakten med borgere
  • at fastlægge forholdsregler, når medarbejdere på egen hånd skal varetage kontakten med borgere, der er kendt for voldelig adfærd.

Særligt om planlægning i forhold til nyansatte

Hensigtsmæssig planlægning af arbejdet i forhold til nyansatte kan fx være:

 • At tilrettelægge vagtplanen, så en ny og en erfaren medarbejder er på arbejde samtidig, så der kan ske sidemandsoplæring.
 • At etablere en mentorordning, hvor en nyansat kan hente hjælp og støtte samt blive vejledt af en erfaren kollega.
 • At en ny og en erfaren medarbejder samtidig står for kontakt til udadreagerende borgere, så kontakten kan være en læring for den nyansatte. 

Alenearbejde

Hvis en medarbejder er alene i en arbejdsproces, og dette kan medføre en særlig fare for medarbejderen, skal du som arbejdsgiver planlægge arbejdet, så faren kan imødegås. Det gælder fx arbejdet med klienter, der er kendt for voldelig adfærd over for personalet, og hvor det kun er muligt at sikre medarbejderne mod vold ved at være flere medarbejdere til at håndtere og nedtrappe konfrontationer.

Du skal som arbejdsgiver fastlægge:

 • I hvilke situationer og hvornår det er nødvendigt, at flere medarbejdere varetager kontakten med klienter eller borgere.
 • Hvilke forholdsregler der skal tages, når medarbejderne på egen hånd varetager kontakten. Det kan fx være hensigtsmæssigt at have en anden medarbejder klar i nærheden, så vedkommende kan tilkaldes, hvis der skulle blive brug for det.

psykolog Lars Peter AndersenHvad bør arbejdspladsen være opmærksom på, når det gælder alenearbejde? Hør, hvad psykolog Lars Peter Andersen, Arbejdsmedicin, Herning Regionshospital, mener

Hvad bør arbejdspladsen være opmærksom på, når det gælder alenearbejde? Hør, hvad psykolog Lars Peter Andersen, Arbejdsmedicin, Herning Regionshospital, mener.Henter PDF