G� til hovedindholdet

Seksuel chikane og andre krænkende handlinger fra borgere, kunder mv.

I jobs hvor man har kontakt med personer uden for virksomheden, fx borgere, pårørende, elever, klienter, indsatte, kunder, samarbejdspartnere eller andre, kan der være risiko for seksuel chikane (sexchikane) eller andre krænkende handlinger.

Krænkende handlinger kan komme til udtryk på mange forskellige måder og kan forekomme både inden for og uden for arbejdstiden.

Seksuel chikane og andre krænkende handlinger fra borgere, kunder mv.

Forebyggelse og håndtering

Seksuel chikane og andre krænkende handlinger fra borgere, kunder mv. skal forstås, håndteres og forebygges som et alvorligt arbejdsmiljøproblem.

Arbejdstilsynet betragter krænkende handlinger fra borgere, kunder mv. som arbejdsrelateret psykisk vold. Krænkende handlinger fra borger, kunder mv. skal forebygges og håndteres som andre arbejdsrelaterede voldsepisoder.

Få hjælp til hvad du kan gøre for at forebygge og håndtere krænkende handlinger – afhængig af din situation eller rolle på arbejdspladsen:

Til dig der oplever/har oplevet krænkende handlinger

Til dig der er arbejdsgiver eller leder

Til dig der er nøgleperson i arbejdet med arbejdsmiljø

Få hjælp på Arbejdstilsynets Hotline om krænkende handlinger

Alle kan ringe til Hotlinen. Du kan ringe, fx hvis du selv, en kollega eller ven er blevet krænket. Du kan også ringe, hvis du som leder eller din virksomhed vil forebygge krænkende handlinger eller har akutte problemer.

Arbejdstilsynets hotline kan hjælpe dig med:

  • Generel vejledning om, hvordan man kan forebygge og håndtere krænkende handlinger
  • Vejledning om, hvordan du kan håndtere en konkret situation
  • At klage over krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Ring 70 22 12 80

Du kan læse mere om Arbejdstilsynets Hotline

Andre materialer om forebyggelse og håndtering

Gode råd

Forebyggelse og håndtering af seksuel chikane og andre krænkende handlinger fra borgere, kunder mv.

Forebyggelse fa vold

Forløbet efter voldsepisoder

Et godt psykisk arbejdsmiljø - forebyg seksuel chikane - Arbejdsmiljørådet - pdf

Værktøj

Hvor går grænsen - start snakken med dialogkortene

Vold og trusler: Værktøj

Regler

Psykisk arbejdsmiljø - Bekendtgørelse 1406 - 2020

Vold - AT-vejledning D.4.3

Særligt om seksuel chikane og krænkende handlinger fra kollegaer, ledere, andre ansatte

Arbejdstilsynet har samlet gode råd, regler og værktøjer om krænkende handlinger fra kollegaer, ledere og andre ansatte

 

Henter PDF