Om forløbet efter voldsepisoder

Hvis uheldet er ude, og medarbejdere i virksomheden bliver udsat for vold i forbindelse med deres arbejde, er der en række tiltag, som dels skal medvirke til at forebygge, at det sker igen, dels medvirke til, at både den berørte medarbejder og kollegaerne kan komme igennem oplevelserne på den bedste måde.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Førstehjælp

Som arbejdsgiver skal du sørge for, at dine medarbejdere får adgang til fysisk og psykisk førstehjælp efter en voldsepisode.

Læs om, hvordan du sørger for førstehjælp til dine medarbejdere

Anmeldelse af vold som arbejdsulykke

En voldsepisode betragtes som en arbejdsulykke, og som ved alle andre arbejdsulykker har du som arbejdsgiver pligt til at anmelde voldsepisoden til Arbejdstilsynet, hvis episoden medfører fravær mere end den dag, hvor voldsepisoden skete.

Læs mere om, hvordan du skal forholde dig ved arbejdsulykker

Registrer episoderne

Efter en voldsepisode har du pligt til som arbejdsgiver at sørge for, at episoden bliver registreret og evalueret. På den baggrund skal du vurdere, om virksomhedens plan for forebyggelse eventuelt skal revurderes.

Læs om registrering af vold, og hvordan det kan bruges

Få inspiration fra andre: Videre efter vold

Det kan du gøre som arbejdsgiver

Opfølgende samtale og støtte

Efter en voldsepisode er det en god idé at gennemføre en opfølgende samtale med de medarbejdere, der har været involveret i voldsepisoden.

Eftervirkninger fra en eller flere voldsepisoder kan strække sig over dage, uger, måneder og i værste tilfælde år. Du bør derfor som arbejdsgiver bevare fokus på de voldsramte også på længere sigt.

Læs mere om opfølgende samtale, støtte og erstatninger

Læs eventuelt mere om forebyggelse og håndtering af vold:

AT-vejledning om vold

Forebyggelse af vold

Spørgsmål og svar

En arbejdsulykke er en pludselig hændelse i forbindelse med arbejdet, som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade.

En arbejdsulykke kan efter arbejdsskadesikringsloven også være en skade, der opstår efter en påvirkning, der har varet i højst fem dage.

Hvornår skal en arbejdsulykke anmeldes?

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der medfører, at personen ikke kan foretage sit sædvanlige arbejde (arbejdsudygtighed) i mindst én dag udover tilskadekomstdagen, samt ulykker, der medfører ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven.

For at få adgang til EASY skal du have en NemID medarbejdersignatur med de rigtige rettigheder.

Det er din virksomheds NemID-administrator, der bestiller, aktiverer og tildeler rettigheder til en medarbejdersignatur.

Bestil en NemID medarbejdersignatur (nets.eu)

Læs mere om tildeling af rettigheder (virk.dk)

Den eller de medarbejdere, der skal anmelde arbejdsulykker, skal have en NemID medarbejdersignatur med rettighed til EASY, der er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker.

Før virksomheden kan indsende en anmeldelse fra EASY, skal dens forsikringspolice indtastes.

Sådan anmelder du en ulykke i EASY

Videoen fortæller, hvordan du får de rigtige rettigheder og anmelder en arbejdsulykke i EASY

Læs mere

Sådan anmelder du en arbejdsulykke i EASY – Arbejdstilsynet

Få hjælp til at bruge EASY på virk.dk

Kom i gang med EASY

Få et overblik over, hvad du kan gøre i EASY

Sådan bruger du EASY (pdf)

EASY Support

Du kan også kontakte EASY Support på tlf. 70 10 40 41.