Gå til hovedindholdet

Hvem bliver udsat for vold?

Særligt medarbejdere, der arbejder med mennesker, oplever at blive udsat for vold og trusler i forbindelse med deres arbejde.

Ofte er der tale om job, hvor medarbejdere er ansat til at drage omsorg for, servicere eller hjælpe de klienter eller kunder, der udøver volden. Der kan være en voldsrisiko, når medarbejdere bliver nødt til at nægte klienter eller kunder noget, de gerne vil have, eller hvor der bliver stillet krav om en bestemt adfærd hos klienter eller kunder, som de ikke kan acceptere eller magte.

Voldelig adfærd kan være udtryk for, at klienter eller kunder oplever manglende respekt eller omsorg, føler sig presset eller ikke føler sig forstået. Vold kan også ske, når klienter eller kunder er påvirket af alkohol, medicin eller andre stoffer. Ofte er vold ikke planlagt.

Den store undersøgelse om danskernes arbejdsmiljø ”Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018” med knap 38.000 deltagere viser, at 5,8 pct. af den arbejdende befolkning rapporterer, at de har været udsat for vold på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder. 8,4 pct. rapporterer, at de har været udsat for trusler på arbejdspladsen.

I følgende jobgrupper rapporterer flere end gennemsnittet, at de har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen:

 • Specialpædagoger (37,3 pct.)
 • Politi og fængselsarbejdere (34,8 pct.)
 • SOSU’er (30,7 pct.)
 • Portører m.fl. (27,6 pct.)
 • Pædagoger (26,6 pct.)
 • Skolelærere (20,2 pct.)
 • Specialundervisere (19,9 pct.)
 • Pædagogmedhjælpere (17,5 pct.)
 • Sygeplejersker (15,6 pct.)
 • Passagerservicemedarbejdere (9,2 pct.)

I følgende jobgrupper rapporterer flere end gennemsnittet, at de har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen:

 • Politi- og fængselsarbejdere (56,8 pct.)
 • Specialpædagoger (46,1 pct.)
 • SOSU’er (32,0 pct.)
 • Portører m.fl. (29,8 pct.)
 • Specialundervisere (29,6 pct.)
 • Socialrådgivere (25,8 pct.)
 • Sygeplejersker (23,3 pct.)
 • Pædagoger (21,2 pct.)
 • Skolelærere (20,9 pct.) 
 • Passagerservicemedarbejdere (20,8 pct.)

Kvinder oplever oftere vold og trusler

I undersøgelsen svarer 8,5 pct. af kvinderne, at de har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder, mens det tilsvarende tal for mænd er 3,4 pct. Af kvinderne har
11,0 pct. været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder, mens det tilsvarende tal for mænd er 5,9 pct.Henter PDF