Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Høreværn

Man skal bruge høreværn, når støjbelastningen er over 85 dB(A), eller når støjimpulserne kommer over 137 dB(C).

Man skal bruge høreværn i hele den periode, hvor det støjer. Selv kort tids udsættelse for kraftig støj kan give høreskade, hvis man ikke bruger høreværn.

Høreværn kan være ørekopper eller ørepropper. Ørekopper anbefales til normal daglig anvendelse. De giver den sikreste beskyttelse og færrest problemer, fx med snavs i øregangen. Ørepropper kan ikke anbefales til normal daglig beskyttelse i meget kraftig støj.

Læs også

At-vejledningen om høreværnHenter PDF