Gå til hovedindholdet

Ioniserende stråling

Sundhedsstyrelsen forvalter reglerne og fører tilsyn med ansattes udsættelse for ioniserende stråler, mens Arbejdstilsynet har ansvaret for reglerne om de arbejdsmedicinske lægeundersøgelser og helbredskontrol af ansatte, der udsættes for ioniserende stråler.

Arbejdstilsynet har ansvaret for reglerne om de arbejdsmedicinske lægeundersøgelser og helbredskontrol af ansatte, der udsættes for ioniserende stråling, men det er Sundhedsstyrelsen, der som myndighed forvalter regler og tilsyn med ansattes udsættelse for ioniserende stråling.

Du skal derfor kontakte Sundhedsstyrelsen, hvis du vil vide, hvordan du arbejder sikkert med ioniserende stråling som fx røntgen- og gammastråling.

Stråling - Sundhedsstyrelsen

Lægeundersøgelser ved arbejde med ioniserende stråling

Arbejdstilsynet varetager reglerne om arbejdsmedicinske lægeundersøgelser af personer, som udsættes for ioniserende stråling i forbindelse med deres arbejde. Det vedrører personer, der er kategoriseret som ”stråleudsatte arbejdstagere i kategori A” i §39 i Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Det drejer sig om de samme personer, som i henhold til Sundhedsstyrelsens regler, skal have foretaget en dosisovervågning til bestemmelse af:

  • effektiv dosis under anvendelse af persondosimeter med en måleperiode på højst en måned (gælder ikke gravide)
  • ækvivalent dosis til øjenlinsen
  • ækvivalent dosis til hud eller  ekstremiteter.

Ioniserende stråling og strålebeskyttelse - RetsinformationHenter PDF