Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Elektromagnetiske felter

Der er elektromagnetiske felter (EMF) omkring alt elektrisk udstyr i drift. Ved arbejde med almindeligt forbrugerelektronik og -udstyr, som fx elektrisk håndværktøj, udgør de elektromagnetiske felter normalt ikke et arbejdsmiljøproblem. Du skal dog være opmærksom på, at det for særlige risikogrupper, som fx gravide og personer med pacemakere, kan være nødvendigt med foranstaltninger.

Grafik elektromagnetiske felter

Kraftige elektromagnetiske felter

Kraftige elektromagnetiske felter, der kan udgøre et arbejdsmiljøproblem, forekommer kun i forbindelse med få typer udstyr.

De vigtigste typer er nævnt i tabellen på siden 'Her finder I problemerne' , som du som arbejdsgiver kan støtte dig til, når du skal vurdere, om det er nødvendigt med særlige undersøgelser eller foranstaltninger for at beskytte dine ansatte. Tabellen indeholder også vejledning for særlige risikogrupper.

Se tabellen på siden 'Her finder I problemerne'

Felternes styrke aftager normalt hurtigt med afstanden til kilden. Det er derfor vigtigt at kende respektafstanden, så man altid kan overholde den.

Sådan arbejder I med at løse problemerne

De vigtigste vejledninger

Vejledning om elektromagnetiske felter - BFA Industri

Vejledningen har fokus på at vurdere eventuelle risici i forbindelse med arbejde, som finder sted tæt på svejsning, nedgravede højspændingskabler, mobiltelefonantenner på master og tage samt i støberier.

Gravides og ammendes arbejdsmiljø - AT-vejledning A.1.8

Vejledningen handler om, hvordan arbejdsgiveren kan sikre den gravide eller ammende imod påvirkninger, der kan skade fosteret eller det nyfødte barn.

EU-Kommissionens har to vejledninger, som sigter på at hjælpe virksomheder uden særlig ekspertise på stråleområdet med at afklare de oftest forekommende problemer. Da de danske regler nøje følger EU-reglerne kan disse vejledninger anvendes:

Elektromagnetiske felter - praktisk vejledning (på dansk) - EU-Kommissionen

Elektromagnetiske felter - casestudier (på dansk) - EU-Kommissionen

De vigtigste bekendtgørelser 

Beskyttelse mod eksponering for elektromagnetiske felter - Bekendtgørelse 472 - 2016

Få mere videnHenter PDF