Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Hvis sygemeldingen skyldes psykisk mistrivsel

Mand sidder foran laptop

Hvis din medarbejder er sygemeldt på grund af psykisk mistrivsel, kan den enkelte have brug for ro i en periode, inden han eller hun er klar til at vende tilbage på jobbet, men det er fortsat vigtigt, at I holder en god kontakt.

Det er samtidig vigtigt, at du undersøger, om forhold på arbejdet er medvirkende til, at medarbejderen ikke trives. Fx om mængden af opgaver er for stor, eller om der er konflikter mellem medarbejderne på arbejdspladsen. Hvis det er tilfældet, skal du hurtigst muligt tage hånd om det.

Derudover er det vigtigt, at du sammen med medarbejderen lægger en plan for, hvordan den enkelte kommer godt tilbage til jobbet.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udviklet værktøjet Job og Sind, hvor du som arbejdsgiver kan få konkrete anbefalinger til, hvordan du bedst hjælper din medarbejder tilbage, hvis sygemeldingen skyldes psykisk mistrivsel. Fx på grund af fx arbejdsrelateret stress, skilsmisse eller dødsfald.

Job og sind, anbefalinger om psykisk mistrivselHenter PDF