Dygtige ledere er afgørende for sygefravær og arbejdsmiljø

Region Syddanmark har siden 2011 haft et fald i sygefraværet på næsten 20 procent. En af erkendelserne fra forløbet er, at dygtige ledere er en vigtig drivkraft.

Samtale foto Ulrik Jantzen

Mening, omsorg, systematik og tydelighed er fællestræk for ledere på arbejdspladser med lavt sygefravær. Foto Ulrik Jantzen.

Målsætning om lavere sygefravær

Hvordan reducerer man sygefraværet blandt 25.000 medarbejdere, der arbejder i alt fra hospitalsvaskerier til administration, med 20 procent på fire år?

Det spørgsmål skulle besvares, da Region Syddanmark i 2011 begyndte at arbejde målrettet med sygefravær. Poli­tikerne havde taget en beslutning om, at målsætningen skulle føres ud i livet – men hvordan skulle det helt konkret foregå?

Konflikthåndtering og elastiktræning

En bred vifte af tiltag blev sat i gang. Blandt andet fik regionens arbejdspladser mulighed for at igangsætte forskellige initiativer som konflikthåndtering og elastiktræning, som de hver især mente kunne have betydning for deres syge­fravær.

Regionen indførte også den såkaldte ”1:5:15-model”, som i korte træk går ud på, at lederen tager dialogen med sygemeldte medarbejdere på henholdsvis første, femte og 15. sygedag. 

– Det handlede meget om at få med­arbejdere og ledere med på, at vi skulle have sygefraværet ned. Der var en del modstand i begyndelsen. Folk havde svært ved at se, hvorfor regionen skulle blande sig i sygefraværet.

De havde travlt nok i for­vejen, og nu skulle de også til at tage sig af sygefraværet, forklarer specialkonsulent Camilla Skytte Behrendsen, der arbejder med regionens sygefraværsindsats.

Mindre sygefravær giver flere personaletimer

På trods af modstand og skeptiske spørgsmål lykkedes det at skabe et markant fald i regionens sygefravær. Hvor antallet af sygefraværstimer fyldte 5,1 procent af de samlede arbejdstimer i 2011, var det faldet til 4,2 procent i 2014. Målet er at få sygefraværet et ekstra hak ned, så det kontinuerligt ligger på 4,1 procent. Det arbejder regionen stadig på. 

Camilla Skytte Behrendsen forklarer, at det giver rigtig god mening fortsat at fokusere på et lavt sygefravær. For så er der bedre økonomi og flere personaletimer til, at medarbejderne kan gøre det, de er bedst til: At hjælpe regionens borgere.

– Jo flere vi er på arbejde, jo flere er vi til at løfte de opgaver, som regionen har, siger hun.

Lederen er nøglen til lavt sygefravær

Et af regionens nyeste initiativer handler om, hvad man kan lære af de ledere, som har succes med at sænke sygefraværet. Det fortæller Niels Jørgen Rønje, der er HR- og seniorkonsulent i Region Syddanmark.

Han arbejder ligesom Camilla Skytte Behrendsen med regionens sygefraværsindsats. I den tid, hvor regionen har arbejdet med sygefravær, er det nemlig blevet tydeligt, at lederen er en nøgle­figur, hvis sygefraværet skal sænkes. 

– Lederen er en stor drivkraft på arbejdspladserne. Det er lederen, som sætter initiativer i gang, og det er lederen, som medarbejderne er i kontakt med, når de er syge, siger han.

MOST mod sygefravær

I en undersøgelse interviewede regionen ti ledere, som enten længe har haft et lavt sygefravær eller har formået at nedbringe det markant. Undersøgelsen viste, at de ti ledere har klare fællestræk i måden, de tilgår og arbejder med sygefravær på. De fire fællestræk kalder regionen for MOST. 

Ledere på arbejdspladser med lavt sygefravær har 4 fællestræk, der kaldes for MOST. De står for: 

Mening: Lederne fokuserer på den fælles mening i arbejdet og får medarbejderne til at se sig som værdifulde bidragydere til kerneopgaven.

Omsorg:  Lederne viser omsorg for medarbejdernes trivsel og tager de nødvendige hensyn til den enkelte. 

Systematik: Lederne har tæt og tidlig kontakt med medarbejderne og har lagt sygefraværs- og trivselssamtaler i faste rammer. 

Tydelighed: Lederne er tydelige om deres krav og principper, taler uden omsvøb og melder deres forventninger klart ud. 

Erfaringer skal hjælpe andre ledere

I regionen håber de på, at erfaringerne kan være med til at hjælpe andre ledere med at reducere sygefraværet. Undersøgelsen indgår derfor som materiale i regionens uddannelser for MED- og arbejdsmiljø­repræsentanter og i interne lederdrøftelser.

– Vi har en strategi om, at det ikke udelukkende handler om at se på de afdelinger og enheder, som har svært ved at nå deres måltal. Vi kan alle lære af de afdelinger og enheder, der er gode til at arbejde med dagligdagens dilemmaer og er inde i en positiv spiral, hvor de både er nærværende, stolte og engagerede og har fokus på kerneopgaven, forklarer Niels Jørgen Rønje.