Succesfuldt projekt reducerer sygefravær

Tillidsvalgte og nærmeste leder skal drive arbejdsmiljøet i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Metoden er afprøvet i et treårigt arbejdsmiljøprojekt.

Sygefraværet er reduceret med knap fem dage pr. medarbejder om året på 62 københavnske daginstitutioner, ligesom arbejdsmiljøet generelt har fået et løft. Det er blandt andet hovedresultaterne i et tre år langt ”Pionerprojekt”, der blev afsluttet sidste år.

– Vi havde en kontrolgruppe på 34 daginstitutioner, som havde samme høje sygefravær på mere end 24 sygedage pr. medarbejder. Og her blev fraværet kun reduceret med 1,1 dag pr. medarbejder om året, siger projektleder Gunilla Martins.

Inspirationsguide skal skabe handlekraft

Det primære formål med pionerprojektet var at få nogle handlekraftige trioer (arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter samt nærmeste leder), der kunne skabe forbedringer i arbejdsmiljøet ved at tage udgangspunkt i kerneopgaven.

Erfaringerne er nu tilgængelige i en inspirationsguide, der i fremtiden skal ruste forvaltningens øvrige  trioer med idéer, værktøjer og metoder til at engagere de i alt 2.500 medlemmer af MED-organisationen, så arbejdsmiljø bliver tænkt sammen med de faglige udfordringer. 

– Vi tror, at arbejdsmiljøgruppen hidtil har været for isoleret, og det har ført til manglende resultater. Det skal både guide og den nye struktur ændre på. Trioen skal fungere som udviklingsdynamo for arbejdsmiljøarbejdet, fastslår HR- og arbejdsmiljøkonsulent  Ole Egelund.

Udgangspunkt i kerneopgaven

Efter hans opfattelse er integrationen af arbejdsmiljø i kerneopgaven afgørende for, om en arbejdsmiljøindsats  vil slå an eller ej.

– Hvis vi ikke får skabt en kobling mellem det, der får lyset frem i folks øjne, og det arbejdsmiljø, som handler om at passe på sig selv og hinanden, så vil folk ikke tage ejerskab, siger han.

Flere projektdeltagere fortæller da også i guiden, at det er nemt at arbejde med arbejdsmiljø, når man netop tager udgangspunkt i kerneopgaven. 

Projekt med overbygning

Børne- og Ungdomsforvaltningen har gennemført et arbejdsmiljøprojekt med titlen "Pionerprojekt" sammen med konsulenter fra Grontmij i 2011, 2012 og 2013. 

Erfaringerne er samlet i "Inspirations til Trioen - inspirationsguide til udviklings af arbejdsmiljøet"

Projektet er fulgt af forskere i et forsknings- og forebyggelsesprojekt "Processtøttende arbejdsmiljøindsatser med kerneopgaven i centrum". Evaluering af dette foreligger endnu ikke.