Tillid til medarbejderne fik sygefraværet til at falde

En ny struktur fik vendt et højt sygefravær til et lavt i køkkenorganisationen på Vejle Sygehus, som er en del af Sygehus Lillebælt.

På sygehus Lillebælt bruger de tid på at skabe god trivsel og planlægge arbejdet. Det forebygger sygefravær. Foto: Thomas Tolstrup.

Medarbejdere har medbestemmelse

Det store industrikøkken på Vejle Sygehus summer af liv. Ved et bord står en kok og smører sandwich, så hospitalets patienter kan få et mellemmåltid. Et andet sted er en ernæringsassistent i gang med at portions­anrette jordbærgrød. Fra et rum bagest i køkkenet kommer en bager trillende med en vogn fyldt med nybagt rugbrød.

– Jeg er glad for at være her. Jeg bestemmer meget selv, og hvis jeg er presset, er der plads til, at jeg kan tage en snak med min leder, så finder vi altid en god løsning, fortæller bageren. Han hedder Torben Jensen og har arbejdet i køkkenet i 2,5 år.

Ligesom de fleste andre medarbejdere har han få sygedage. 

– Faktisk kan jeg ikke huske, hvornår jeg sidst var sygemeldt, siger han.
På trods af en stigning de sidste måneder har et lavt sygefravær karakteriseret sygehusets køkken gennem mange år. I 2015 var medarbejdergruppen i Vejle samlet set sygemeldt 2 procent af deres arbejdstimer, hvilket er meget lavt for et industrikøkken.

– Vi bruger egentlig ikke så meget tid på at tale om sygefravær. Men vi bruger tid på at skabe god trivsel og planlægge arbejdet. Og så er det vigtigt for os, at medarbejderne får mulighed for at føre deres egne idéer ud i livet, siger Charlotte Ancker, der er cheføkonoma for køkkenorganisationen i Sygehus Lillebælt.

Flere hænder frem for overarbejde

Charlotte Ancker blev leder af køkkenet på Vejle Sygehus i 2008. Sygefraværet var højt, men sammen med personalet iværksatte hun en række tiltag, som fik det til at falde.

– Medarbejderne arbejdede ofte over, da jeg kom til. Men i stedet for at blive ved med at betale til overarbejdstimer, ansatte vi fire nye medarbejdere. Det var med til at få både overarbejdstimer og sygefravær til at falde, fortæller hun.

Arbejdsmiljørepræsentant og ernæringsassistent Lene Kirstine Bundgaard supplerer:

– Det var ikke rart at være der dengang. Vi var pressede, og mange over­vejede at skifte job, siger hun og forklarer, at det er anderledes nu.

– Der er en flad struktur med meget tillid og opbakning fra ledelsen, siger hun.

I 2014 blev Charlotte Ancker leder af Sygehus Lillebælts øvrige køkkener. Også her faldt fraværet. I køkkenet i Kolding var det oppe på 6,3 procent, men året efter var det faldet til 3,3 procent.

Drømmeinterviews og tillid

På en væg i køkkenet hænger laminerede A4-ark, der fortæller om hver enkelt medarbejders drømme og planer for deres arbejde. Om en kan man læse, at hun gerne vil stå for et projekt om madspild, og om en anden, at hun er god til logistik og gerne vil være med til at omorganisere køkkenet.

A4-arkene er et eksempel på køkkenets trivselsarbejde og beskriver det årlige drømmeinterview. Interviewet er en snak, som ledere og medarbejdere afholder hvert år i stedet for MUS-samtalen. I drømmeinterviewet fortæller medarbejderne, hvad de er gode til, og hvad de gerne vil lave af nye initiativer.

– Det er sjældent, at vi ikke kan opfylde medarbejdernes ønsker. Vi sætter god tid af til alle interviewene, for det er vigtigt både for ledere og medarbejdere, at de får lov til at føre deres idéer og projekter ud i livet. Alle profileringerne (A4-arkene, red.) bliver hængt op på væggen, så kollegerne kan se, hvad hinanden gerne vil, og kan hjælpe hinanden med det, siger Charlotte Ancker.

Charlotte Ancker er en ud af ti ledere, som er blevet interviewet til Region Syddanmarks interviewundersøgelse om gode ledere og sygefravær.