Gå til hovedindholdet

Sådan forebygger I sygefravær

Her kan du læse om, hvordan man som arbejdsgiver og medarbejder kan være med til at forebygge sygefravær.

To kvinder hygger og taler udendørs

Mange arbejdspladser i Danmark arbejder målrettet med sygefravær, og erfaring og forskning viser, at man faktisk kan gøre meget for at forebygge sygefravær.

Flere faktorer i arbejdsmiljøet kan være med til at forårsage sygefravær. Det er især smerter og fysisk krævende arbejde kombineret med lav indflydelse, der øger risikoen for sygefravær drastisk.

Det kan du gøre som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver spiller du en stor rolle, når det handler om at forebygge sygefravær. Din støtte og lydhørhed er forbundet med bedre trivsel på en arbejdsplads, og jo større trivsel, desto færre sygefraværsdage.

Fx er det vigtigt, at medarbejderne får indflydelse og din støtte til at tilpasse arbejdet, så det passer til den enkelte. Det gælder både for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Det er samtidig vigtigt, at du sørger for at sikre en god samtalekultur, hvor I sammen kan lufte de problemer og udfordringer, som begrænser de ansatte i arbejdsmiljøet. Det kan handle om alt lige fra konflikter mellem ansatte til fysisk arbejde med krav, som overstiger den enkeltes ressourcer.

Læs mere om, hvordan du som arbejdsgiver kan sikre en god samtalekultur

Vær også opmærksom på, at sygefravær skal indgå i jeres APV-arbejde, da dette er et lovkrav.

Læs mere om, hvordan du kan inddrage sygefravær i APV-arbejdet

Det kan du gøre som medarbejder

Det er vigtigt, at du som medarbejder kan sige fra, når der er noget i arbejdsmiljøet, der påvirker dig negativt. Det kan blandt andet være:

  • Hvis der er forhold på arbejdspladsen, som presser dig eller gør dig usikker og mindre glad. Måske kan I gøre noget anderledes? Overvej hvordan du kunne tænke dig, det kom til at blive.
  • Hvis du har symptomer på stress, angst eller depression, og de står på i længere tid.
  • Hvis du skal have hjælp til at prioritere i dine opgaver. Når du er presset, mister du nemt overblikket.
  • Hvis du oplever en ubalance mellem kravene i dit arbejde og dine ressourcer. Det kan fx være balancen mellem arbejdsbyrde og den tid, du har til rådighed. Det kan også være, at du mangler nogle kompetencer til at løfte en opgave.
  • Hvis du oplever noget af ovenstående, bør du kontakte din arbejdsgiver.

Det er din arbejdsgiver, som kan hjælpe dig med at finde løsninger. Hvis I har en arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant, kan du også tale med vedkommende, eller du kan henvende dig til din fagforening. Hvis du er nervøs for, hvordan din arbejdsgiver vil reagere, eller du har svært ved at sætte ord på det, der går dig på, kan du overveje først at tale det igennem med en kollega, som du har tillid til.