Arbejdsulykker

Der bliver hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker i Danmark. Find vej til at anmelde en arbejdsulykke, og få hjælp til at forebygge ulykker og skabe gode rammer for sikkerhed i virksomheden.

Spørgsmål og svar

En arbejdsulykke er en pludselig hændelse i forbindelse med arbejdet, som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade.

En arbejdsulykke kan efter arbejdsskadesikringsloven også være en skade, der opstår efter en påvirkning, der har varet i højst fem dage.

Hvornår skal en arbejdsulykke anmeldes?

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der medfører, at personen ikke kan foretage sit sædvanlige arbejde (arbejdsudygtighed) i mindst én dag udover tilskadekomstdagen, samt ulykker, der medfører ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven.

Der er flere værktøjer, I kan bruge for at blive bedre til at forebygge ulykker. Et af dem er ”Guide til læring af ulykker”. Redskabet hjælper jer med at finde ud af, hvorfor hændelsen skete, og på hvilke områder I kan sætte ind, således at samme årsager ikke fører til andre farlige situationer.

"Guide til læring af ulykker" kan bruges, både når I har en ulykke, men også hvis I har haft hændelser, som kunne have ført til en ulykke. Redskabet er enkelt og nemt at komme i gang med at bruge.

"Guide til læring af ulykker"

Hvert år bliver der indberettet mere end 42.000 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. De mange data er samlet på Arbejdstilsynets hjemmeside, så du selv kan finde svar på en lang række spørgsmål, fx om der er flest mænd eller kvinder, som kommer ud for en arbejdsulykke eller hvor mange ulykker, der er sket i de forskellige regioner. 

Du kan gå på opdagelse i data her