Sådan anmelder du en arbejdsulykke

Når en medarbejder kommer til skade ved en ulykke i forbindelse med sit arbejde, har du som arbejdsgiver pligt til at anmelde den. Du anmelder ulykken i systemet EASY via virk.dk.

Arbejdsulykker skal anmeldes i EASY på virk.dk

EASY er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system til at anmelde arbejdsulykker.

En anmeldelse sikrer, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret, og at medarbejderen eventuelt kan søge erstatning.

Anmeld en arbejdsulykke i EASY på virk.dk

I den følgende video kan du få gode råd, hvis du benytter EASY for første gang.

Se videoen om hvordan du anmelder en arbejdsulykke i EASY, og andre videoer fra Arbejdstilsynet

Nogle virksomheder har deres eget system, som har integrationsaftale med EASY. I så fald skal det benyttes til at anmelde arbejdsulykker.

Hvad sker der, når en arbejdsulykke er blevet registreret i EASY?

Når en arbejdsulykke er blevet anmeldt i EASY, bliver anmeldelsen automatisk sendt videre til de rigtige modtagere. Det kan for eksempel være virksomhedens forsikringsselskab, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og/eller Arbejdstilsynet.

Når du anmelder via EASY, bliver du automatisk bedt om alle de oplysninger, som er nødvendige for, at modtagerne kan behandle anmeldelsen. Det giver den hurtigste sagsbehandling til gavn for både anmelder, tilskadekomne, forsikringsselskab og de relevante myndigheder.

Du kan vælge at registrere ulykker i EASY, som ikke skal anmeldes til Arbejdstilsynet eller forsikringsselskabet/Arbejdsmarkedet Erhvervssikring. Som arbejdsgiver kan du bruge disse registreringer til at få et overblik over arbejdssituationer og –processer, der kan være farlige for medarbejderne i fremtiden. Det gør det nemt at arbejde med forebyggelse af fremtidige ulykker. Disse ulykker bliver ikke videresendt til myndighederne.

Sådan anmelder du en arbejdsulykke som medarbejder

Det er arbejdsgiveren ansvar at anmelde arbejdsulykker, men der kan opstå særlige omstændigheder, hvor du som medarbejder eller din repræsentant er nødt til at anmelde ulykken. Din fagforening kan ofte hjælpe dig med at håndtere anmeldelsen.

Følg linket, hvis du selv ønsker at anmelde ulykken. Følg linket og læs mere om, hvordan du som medarbejder anmelder en arbejdsulykke.

Sådan anmelder du en arbejdsskade som medarbejder