Forebyg arbejdsulykker

Ulykker er ikke hændelige uheld – de kan altid forebygges. Derfor har vi samlet værktøjer og viden om, hvordan du som arbejdsgiver kommer godt i gang med at forhindre jeres næste arbejdsulykke.

Uanset hvilken virksomhed du driver, er det altid vigtigt at sørge for:

  • At du fokuserer på og efterspørger sikkerhedshensyn i det daglige arbejde
  • At du oplærer og instruerer medarbejderne i, hvordan de udfører arbejdet sikkert
  • At du planlægger arbejdet hensigtsmæssigt og har de rigtige sikkerhedsforanstaltninger og det rette udstyr, så du mindsker risikoen for ulykker
  • At du sikrer, at din virksomhed lærer af eventuelle ulykker. Hvad gik galt, og hvad kan gøres bedre?

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Når du arbejder med sikkerheden, er det en god idé at opdatere jeres APV. APV’en er nemlig virksomhedens redskab til at kortlægge, prioritere og løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer.

Læs mere om arbejdspladsvurderingen (APV)

Forebyg ved at registrere ulykker og nærved-ulykker

For at undgå fremtidige ulykker er det vigtigt, at du som arbejdsgiver sikrer, at I lærer af jeres ulykker. Det gælder, både hvis ulykken er anmeldepligtig, men også for ulykker uden fravær, uden mén eller nærved-ulykker.

Du kan registrere alle typer af ulykker i selvbetjeningsløsningen EASY. Nærved-ulykker er ikke anmeldepligtige, men de indeholder ofte et ligeså stort læringspotentiale, som anmeldepligtige ulykker. Det gør eventuelle mønstre mere tydelige og viser, hvor det vil være mest effektfuldt for jer at arbejde med forebyggelse af ulykker. Hvis I får forebygget hændelserne, mens de er nærved-hændelser, forebygger i også det fravær en ulykke kan medføre.

Sådan registrerer du ulykker uden fravær og nærved-ulykker i EASY:

I EASY kan du registrere ulykker uden fravær og nærved-ulykker med et forventet fravær til under 1 dag. Du skal bare lade være med at sætte flueben i feltet: ”skal ulykken vurderes med henblik på erstatning”.

Når du registrerer ulykker uden fravær og nærved-ulykker i EASY, får du et bedre overblik. Du kan nemlig udarbejde statistik, over de ulykker du anmelder og registrerer i EASY. Opret lister, så dataene passer til dit behov.

  • Opret en liste over jeres organisationsstruktur. Så kan du se hvor i organisationen ulykkerne sker. Dette er særligt relevant, hvis du har en større virksomhed
  • Opret en liste over relevante ulykkestyper, som f.eks. fald, vold mv.
  • Eksporter statistikken til Excel, så kan du selv lave grafer o.l.

Læs mere om EASY på virk.dk

Forebyg hyppige ulykker

Læs om de ulykker, der ofte optræder i ulykkesstatistikken

Værktøj: Brug tidligere ulykker og nærved ulykker til at forebygge

Når du har et overblik over din virksomheds ulykker og evt. nærved ulykker, kan du bruge Arbejdstilsynets værktøj til at analysere arbejdsulykkerne.

”Guide til læring af ulykker” er Arbejdstilsynets metode til analyse af arbejdsulykker. Værktøjet hjælper dig med at afdække baggrunden for ulykken og at identificere, hvor sikkerheden skal forbedres for at undgå, at der kan ske tilsvarende ulykker.

Brug Arbejdstilsynets værktøj til analyse af arbejdsulykker

Værktøjet findes i word-format, så du selv kan tilpasse det, så metoden passer til din virksomhed i sprog og fokus.

Følg de fem trin i videoen neden for og bliv bedre til at forebygge arbejdsulykker og nærved-ulykker på din arbejdsplads.