Forebyg udvalgte typer ulykker

Her finder du viden om nogle af de ulykker, der ofte optræder i ulykkesstatistikken - hvordan de sker, og hvordan du kan forebygge dem.

Unge og nyansatte

Unge og nyansatte er de mest udsatte, og ca. 1/3 af alle ulykker sker for dem. Derfor er det vigtigt, at du som arbejdsgiver sørger for en god oplæring og instruktion fra første arbejdsdag og løbende fører tilsyn med, hvordan arbejdet bliver udført.

Læs mere om unge og nyansatte