Håndtering - lær af ulykken

Som arbejdsgiver er det vigtigt, at du undersøger årsagerne, når der er sket en arbejdsulykke. Ved at kende ulykkens årsager, bliver det nemlig tydeligt, hvor der skal sættes ind med forebyggende tiltag.

Tidligere dødsulykker

Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø samler statistik om arbejdsulykker og arbejdsmiljø i Danmark. Hvert år er der mennesker i Danmark, som mister livet i en arbejdsulykke. Se en kort beskrivelse af de ulykker, der har kostet liv i år:

Hvem og hvor mange?

Find årsagerne

Ved en arbejdsulykke er der ofte tale om et samspil mellem flere årsager, som alle har betydning for ulykken. Vi har udviklet et værktøj, der gør det nemmere at finde årsagerne til en arbejdsulykke.

Arbejdstilsynets værktøj til analyse af arbejdsulykker

Hold tæt kontakt

Er din medarbejder blevet sygemeldt på grund af ulykken? Som arbejdsgiver kan du gøre en positiv forskel for at få din medarbejder godt tilbage på arbejdspladsen. Hold tæt kontakt med din sygemeldte medarbejder, det kan forkorte sygeperioden. Følg linket og få ideer til, hvordan og hvor ofte.

Så lidt skal der til – hold kontakt med din sygemeldte medarbejder